Webbseminarium för System C2-kunder: Dataetiketter och HACCP – gemensamma datastrategier 9:00-9:40

Strukturerna i  System C2:s ärenden och en överblick i hur vi kan dela upp data presenteras. Vi försöker också resonera lite angående sannolikheter och mängden data som kan behövas för att göra värdefulla klassificeringar.

Anslut med länken som finns i mailustkicken för höstens webbseminarier.