09:00 – 09:40 Webbseminarium för System C2-kunder: Konsument- och kundreklamationer

Med fokus på livsmedelsbranchen kommer vi med detta webbseminarium visa hur vi kan hantera de olika behoven hos FMCG-bolag när det gäller att kommunicera både med konsumenter och kunder vid reklamationsärenden.

Anslut med länken som finns i mailustkicken för höstens webbseminarier.