Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Kalendarium

Kommande aktiviteter hos C2

Management systems, ISO and System C2 9:00-9:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Det nya lagförslaget om krav på visselblåsning kan komma att påverka många av våra kunder. Därför dedikerar vi ett helt webbseminarium till hur man kan använda System C2 för Visselblåsning.

I detta webbseminarium presenterar vi hur System C2 kan användas för att stötta arbetet med att följa ISO-standarder. Vi går igenom bland annat revisionsavvikelser och checklistor för att säkerställa en spårbarhet i kvalitetsarbetet som imponerar på revisorerna!

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

25 november 2021, 09:00

Grundorsaker i System C2 09:00-09:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Vi presenterar olika sätt att genomföra grundorsaksanalyser i System C2.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

2 december 2021, 09:00

100 användningsområden för System C2 09:00-09:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Här går vi igenom olika användningsområden för System C2.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

9 december 2021, 09:00

Nyheter – System C2 version 2022 09:00-09:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Här går vi igenom nyheterna i System C2 version 2022.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

16 december 2021, 09:00

Webinar for System C2 users: 100 possible areas of use of System C2, 15:00-15:40 (CET)

On this webinar we will go through a wide range of possible areas of use of System C2.

Connect to the webinar by clicking on the link in the emails about this seasons webinars.

20 januari 2022, 15:00 (CET)

Ledningssystem, ISO och System C2, 09:00-09:40

I höstas presenterade vi principerna bakom C2 Managements 9 sidor tunna ledningssystem. Detta blev ett uppskattat seminarium och vi fick många förfrågningar om att få höra mer. Därför bestämde vi oss för att även att göra en fortsättning av detta seminarium. Denna gång med fokus på hur vi tänker kring våra processer; hur vi säkerställer effektiva flöden samt hur processerna samspelar och följs upp. På C2 har vi en princip om att en process ska rymmas på en A4-sida. Under seminariet får du veta hur vi prioriterar för att åstadkomma detta. Har du kollegor som är intresserade får du gärna sprida länken du får vid anmälan. Seminariet är kostnadsfritt.

27 januari 2022, 9:00 Anmäl dig här

Management systems, ISO and System C2, 15:00-15:40

This autumn, we presented the principles behind C2 Management's 9-page thin management system. This became an appreciated seminar and we received many requests to hear more. Therefore, we commit to also make a continuation of this seminar. This time with a focus on how we think about our processes; how we ensure efficient flows and how the processes interact and follow up. At C2, we have a principle that a process should be accommodated on an A4 page. During the seminar, you will learn how we prioritize to achieve this. If you have colleagues in other countries, you are welcome to spread the link you receive when your register. The seminar is free of charge.

February 3rd 2022, 15:00 Sign up here

Om oss

C2 Management – vet vad som krävs för att driva förbättringsarbete i världsklass

Vi lever som vi lär. Vi tror på enkelhet och har världens tunnaste ledningssystem certifierat enligt kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Vi är också stolta mottagare av utmärkelsen Svensk Kvalitet.

C2:s vd mottager en stor utmärkelse av Sveriges Kung

C2 Management vet vad som krävs för att skapa en förbättringskultur, där förbättringsarbetet blir självgående och alla vet hur de ska bidra till företagets kvalitetsutveckling. Vi hjälper er att förstå ert nuläge, tydliggöra era mål och ger er verktygen, metoderna och ledarskapet för att nå dit genom ständiga förbättringar. C2 Management hjälper att utveckla er förbättringskultur genom konsultstöd, utbildningar, coachning och inspirationsföreläsningar.

Vi kan människor och ISO-standarder. Vi är själva certifierade enligt kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001). Vi tror på enkelhet och har världens tunnaste ledningssystem och det har hjälpt oss att bli effektiva och framgångsrika. Vi hjälper våra kunder att bygga enkla och levande verksamhetssystem med fokus på ständiga förbättringar för att nå verksamhetens mål.

C2 Management erbjuder det unika förbättringssystemet System C2 som hanterar alla era förbättringsförslag, avvikelser, reklamationer, kundsynpunkter och andra förbättringsärenden. System C2 skapar en enkel struktur för ert arbete med ständiga förbättringar och utgör en drivmotor i förbättringsarbetet hos en lång rad framgångsrika företag i olika branscher. System C2 har 150 000 användare och används i verksamhets- och kvalitetsutveckling över hela världen.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2