Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Kontakta oss

Man pratar i telefon

Behöver du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss genom alternativen här på sidan så återkommer vi så fort vi kan. Klicka här om du har en fråga.

Svartvit bild på Lars

Lars Nilsson

C2-Konsult / VD

Lars är C2-Konsult och vd för C2 Management. Han är civilingenjör och civilekonom och har 20 års erfarenhet av arbete med förbättringsarbete, kvalitet och ledarskap. Lars har skrivit boken Den Vakne Jägaren som sålts i över 40 000 exemplar.

070-567 55 22 ln@c2management.se
Svartvit bild på Michaela

Michaela Bartoletti

C2-Konsult

Michaela är konsult på C2-management. Hon är USK-examinator och har en bakgrund som gymnasielärare och civilingenjör från KTH.

076-853 37 93 mb@c2management.se
Svartvit bild på Christian

Christian Gustafsson

C2-Konsult

Christian är C2-konsult och arbetar med försäljning av System C2. Christian är civilingenjör från KTH, utbildad kvalitetschef och USK-examinator.

073-505 08 81 cg@c2management.se
Svartvit bild på Max

Max Wilhelmsson

C2-Konsult

Max är C2-konsult, diplomerad coach samt civilingenjör i industriell ekonomi med kvalitetsinriktning från Linköpings tekniska högskola. Max är även Sveriges första utbildade Harada-coach. Han har utbildat förbättringsledare, chefer och medarbetare inom såväl privata företag som i offentliga verksamheter och lett flera av C2s nätverk inom ständiga förbättringar och ledarskap. Max har dessutom stöttat organisationer i att bygga upp ledningssystem för certifiering mot ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

073-916 05 39 mw@c2management.se
Svartvit bild på Tomas

Tomas Carlander

C2-Konsult

Tomas är C2-konsult och ansvarig för C2s kundsupport samt C2s systemutbildningar. Tomas är examinerad civilingenjör inom miljö- och kvalitetsledning från Luleå Tekniska Universitet. Han har internationell erfarenhet och kommer senast som kvalitetsansvarig för produktion av näringsprodukter.

076-024 45 32 tc@c2management.se
Svartvit bild på Mats

Mats Ekdahl

C2-Konsult

070-996 55 55 me@c2management.se
Svartvit bild på Julia

Erik Johansson

C2-Konsult

Erik är C2-konsult och arbetar främst med kundutvecklingen av System C2. Han är utbildad företagsekonom och design lead med internationell erfarenhet med ett fokus på projektledning och affärsutveckling.

076-709 77 71 ej@c2management.se
Jenny Gustavsson

Jenny Gustavsson

C2-Konsult

Jenny är C2-konsult och arbetar framåt med kundutveckling av system C2. Jenny är civilingenjör med en dubbel master från Lunds Tekniska Högskola och The University of Queensland i Australien. Hon har internationell erfarenhet och kommer senast som produktionschef inom halvledarindustrin.

070-563 19 29 jg@c2management.se
Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2