Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Om oss

En leende brunhårig kvinna

Förbättringsarbete som ger resultat

C2 Management hjälper er att etablera ständiga förbättringar som ger mätbara resultat. Sedan 1999 hjälper vi våra kunder att tillvarata sina medarbetares, kunders och leverantörers idéer för att styra dem mot verksamhetens mål.

Det webbaserade stödverktyget System C2™ ger en enkel struktur som driver förbättringsarbetet framåt på t ex ABB, AstraZeneca och Clarion Hotels. För att våra kunder ska bli framgångsrika sprider vi också kunskap genom konsultstöd, utbildningar och seminarier.

System C2™ har över 150 kunder varav 20 börsbolag. Många av våra kunder är ISO-certifierade och har verksamhet på flera geografiska platser.

C2 Management är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, miljö och informationssäkerhet och arbetsmiljö.

C2 logotyp.

C2 Managements grundprinciper

C2 Management arbetar efter följande grundprinciper. De genomsyrar allt vi gör, gentemot våra kunder såväl som internt på företaget:

1. Enkelhet: Vi gör det alltid så enkelt som möjligt. För kunden, för oss själva, för alla inblandade.

2. Fokus på det viktiga: Det går inte att göra allt. Vi prioriterar det som leder mot verksamhetens mål.

3. Ständiga förbättringar: Vi kan alltid bli bättre på allt vi gör. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå verksamhetens mål.

4. Ha kul!: Förbättringsarbete ska vara kul. Att jobba på C2 ska vara kul. Om det inte är kul håller det inte i längden.

Tecknade smileys, måltavla.

Vår historia

1992 anställdes Lars Nilsson på godisfabriken Candelia som processingenjör och blev en eldsjäl för att engagera alla i förbättringsarbetet. Lars märkte att om man började mäta och visualisera resultat i direkt anslutning till arbetsstationerna började antalet fel sjunka. Han fick snart upp ögonen för den kraft som finns i att engagera alla medarbetare i att genomföra många små förbättringar.

“Den vakne jägaren” är en bok om hur Candelia lyckades få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Den beskriver systemet, organisationen, hjälpmedel för problemlösning och hur Candelia i verkligheten gick till väga. Ledstjärnan för deras arbete var enkelheten. Tanken med boken är att alla i ett företag ska kunna läsa boken och diskutera för att på så sätt få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Det är enkelt om man gör det enkelt.

Godisfabriken blev ett föredöme inom förbättringsarbete. När Lars Nilsson och Håkan Nilsson grundade C2 Management 1999 tog de med sig erfarenheterna från godisfabriken och utvecklade dem till det som idag är C2 Managements arbetssätt. Grundprinciperna är fortfarande de samma: Enkelhet, Fokus på det viktiga, Ständiga förbättringar och Ha kul!

C2 står för “Creative Culture” och det sammanfattar vad vi försöker uppnå: En kultur av ständiga förbättringar för att nå verksamhetens mål. Vår vision är att våra kunder ska bli bäst i världen på ständiga förbättringar.

Vill du veta mer om C2 Managements historia eller få inspiration från hur godisfabriken blev ett föredöme inom ständiga förbättringar, beställ Lars Nilssons bok ”Den Vakne Jägaren” eller kontakta Lars Nilsson.

Socialt ansvarstagande

C2 Management stödjer sedan 2012 Cancerfonden och Stockholms Stadsmission i deras arbete för en bättre värld.

C2 Management är stödföretag till Cancerfonden och vänföretag till Stockholms Stadsmission

Certifieringar

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö. Detta bevisar att vårt arbete uppfyller de höga som finns uppställda i de olika standarderna. Certifieringarna försäkrar dig som kund att vi tillhandahåller kvalitativa produkter och tjänster. Vi ser till att leva som vi lär.

ISOIEC27001

Informationssäkerhet. Våra kunder inom kärnkraft, finans, läkemedel med flera har mycket högra krav på säkerhet. För att uppfylla kraven driftas System C2™ av Verizon, som också sköter driften för flera börser såsom Nasdaq och OMX. Vårt säkerhetsarbete är certifierat enligt ISO 27001.

ISO9001

Kvalitet. För oss på C2 är innebär kvalitet att vi levererar tjänster med så stort värde för kunden att de utan tvekan rekommenderar oss som leverantör till andra. Det innebär också att vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå våra uppsatta mål. Vi är medlemmar i SIQ Intressentförening för kvalitetsutveckling och vårt kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001.

ISO14001

Miljö. Vi tycker det är viktigt att ta miljöansvar och arbetar med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan. Miljöarbete innebär för oss att kommande generationer ska kunna leva på jorden. Vi ska med System C2 och våra råd underlätta kundernas miljöförbättringsarbete. Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001 och vi följer tillämpliga lagar och krav.

ISO45001

Arbetsmiljö. För oss är en bra och trygg arbetsmiljö grunden för att nå resultat. Fysisk och psykisk hälsa är prioriterat och det är allas ansvar att vara med och förbättra arbetsmiljön på C2. Dessutom ska vi med System C2 vara råd och underlätta våra kunders förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt ISO 45001 och vi följer tillämpliga lagar och krav.

ISO9001

GMP Annex 11. Våra läkemedels- och livmedelskunder måste leva upp till kraven i Good Manufactoring Practice, GMP, ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning. Annex 11 ställer krav på deras datasystem. System C2™ uppfyller kraven och vi är certifierade enligt GMP Annex 11. (Notera att DNV skrivit GMP Annex 11 på ISO 9001 certifikatet).

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2