Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

C2-bloggen

Ett gäng glada människor i en ring

Standardgranskaren, del 1

På C2 Management har vi arbetat hårt för att göra vårt ledningssystem så enkelt och användarvänligt som möjligt. Genom åren har vi i olika forum berättat om hur vi resonerat för att åstadkomma ett 9 sidor tunt ledningssystem certifierat enligt 4 standarder. För att fördjupa detta ytterligare kommer vi därför i våra nyhetsbrev under året beskriva hur vi tolkar kravelementen i ISO-standarderna presenterat som korta krönikor.

Om en grupps storlek

Vem man hamnar i grupp med när man ska utföra ett arbete kan spela en stor roll för resultatet på det man producerar. Genom åren har jag varit med om att ta fram mer eller mindre framgångsrika rapporter, skolarbeten, uppgifter och projekt – och resultatet har till stor del berott på vilkengruppkonstellation jag har ingått i...

Stärk den röda tråden

Företagets policy blir allt som oftast undangömd i en pärm eller som bäst som en bilaga i personalhandboken. Inte sällan saknas en tydlig röd tråd till verksamhetens mål och policyn tenderar att bli pliktrogna dokument som endast syftar till att uppfylla standardernas kravelement...

Ta vara på teamets kraft in i det nya normalläget!

Alla har under det senaste året på ett eller annat sätt upplevt en omvälvande förändring. En hel del har arbetat hemifrån, i den mån det varit möjligt, och de som trots allt varit på plats har även de levt i en ”ny” verklighet med nya förhållningsregler, riktlinjer och rutiner...

Motivation – avgör det hur hela ditt liv blir?

På C2 Management säger vi att alla har tre jobb – göra sitt jobb, förbättra sitt jobb och förbättra sig själv. Vi har världens tunnaste ledningssystem certifierat enligt informationssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö...

Världens tunnaste ledningssystem

Vi får ofta frågan ”hur många sidor har ni nu”? Det ska jag återkomma till. På 80-talet gjorde jag militärtjänst och fick lära mig att ”i krig är endast det enkla möjligt”. På 90-talet när jag började arbeta så insåg jag att det var samma sak i arbetslivet: enkelhet i allt man gör är en väg till framgång.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2