Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Krönika: Visualiseringens kraft - En nyckel till framgångsrikt förbättringsarbete

Svartvit bild på Max
Max Wilhelmsson

Förmågan att förstå och kommunicera komplicerade koncept är avgörande för framgångsrikt förbättringsarbete. Ett sätt att göra detta, som vi på C2 på olika sätt använder oss av varje dag, är visualisering.

Föreställ dig att du arbetar med kundreklamationer. Om du undersöker innehållet i figur 1 i 30 sekunder, vilka direkta slutsatser kan du dra från de data du ser?

En lista med text

Figur 1: Utdrag från Excel - Reklamationer innevarande år

 

Du har ju hur mycket data som helst – varför är det så svårt att komma med förbättringsförslag? Svårt att se skogen för alla träd? Kanske rentutav lite tråkigt att försöka sig på att tugga i sig allt detta?

Vi testar ett annat grepp.

Dessa bilder visar exakt samma kundreklamationer, men nu visualiserar vi i stället ett antal nyckeltal med hjälp av några enkla mätare, sorterat i olika kategorier.

Ett diagram

Figur 2: Visualisering av reklamationer i System C2

 

Lägg 30 sekunder på att titta på innehållet i figur 2. Vad blir din slutsats nu?

En av de mest påtagliga fördelarna med visualisering är att göra mönster och insikter lättillgängligt. Grafiska representationer av mätetal i exempelvis diagram tillåter oss att snabbt uppfatta trender, variationer och eventuella avvikelser. Detta gör det möjligt att identifiera problem och möjligheter i realtid och därmed accelerera förbättringsprocessen.

Visualisering går också bortom språkbarriärer och möjliggör en global förståelse. Med en tydlig bild kan idéer och resultat kommuniceras oavsett mottagarens språk, bakgrund och förkunskaper. Det främjar samarbete och gemensamt ägarskap i förbättringsinitiativ, vilket i sin tur stärker teamets och organisationens prestanda.

Dessutom har visualisering en kraftfull effekt på motivation och engagemang. När individer ser framsteg och resultat i form av tydliga diagram och grafer, känns deras bidrag till det gemensamma målet meningsfullt. Det ger en känsla av prestation och samhörighet med teamet.

På C2 har vi valt att visualisera vissa nyckeltal genom våra dashboards och vår teamboard, för att stötta våra kunder i ett framgångsrikt förbättringsarbete. Så låt oss med detta fästa våra blickar på det som är viktigt och låta visualisering leda oss mot framgång och innovation.

 

C2:s tre bästa tips för att skapa en visualiseringskultur:

  1. Sätt tydliga mål och mätetal:
    Definiera klara mål och identifiera de viktigaste prestandaindikatorerna för ditt förbättringsprojekt.
  2. Engagera teamet i skapandet: Involvera medarbetarna i att skapa och utforma visualiseringarna. Detta ger en känsla av delaktighet och ägarskap i förbättringsprocessen.
  3. Håll visualiseringarna uppdaterade:
Se till att de data som visualiseras genom diagram och symboler alltid är uppdaterade. Det ger en tydlighet i härledningen mellan aktivitet och resultat.
Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2