Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Böcker

Boken Gör det enkelt

Gör det enkelt

Gör det enkelt är en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar, med fokus på människors drivkrafter och hur ni tillsammans kan skapa en kultur där förbättringsarbetet blir självgående och fullt av energi.

Pris: 1st 100kr/st, 10 st 60 kr/st, 100 st 50 kr/st, 500 st 40 kr/st

Boken Den vakne jägaren

Den vakne jägaren

En bok om hur godisfabriken Candelia lyckades få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Inspiration, verktyg och praktiska tips. Har sålts i mer än 40 000 ex!

Pris: 1st 100kr/st, 10 st 60 kr/st, 100 st 50 kr/st, 500 st 40 kr/st

Boken Bäst i världen / Best in the World

Bäst i världen / Best in the World

En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete. Enkla arbetssätt som du snabbt kan anpassa till din egen verksamhet. Välj titeln “Best in the World“ för engelsk version.

Pris: 1st 100kr/st, 10 st 60 kr/st, 100 st 50 kr/st, 500 st 40 kr/st

Boken Bäst i världen – Arbetsbok

Bäst i världen – Arbetsbok

Arbetsboken stöttar ert resultatskapande förbättringsarbete med hjälp av “Världsmästarens checklista för framgångsrikt förbättringsarbete”.

Pris: 1st 30kr/st, 10 st 25 kr/st, 100 st 18 kr/st, 500 st 12 kr/st

Lägg din bokbeställning

Bloggen

Tankar och funderingar från våra medarbetare

Om en grupps storlek

Jag har en yngre släkting som precis har påbörjat sitt gymnasiearbete. Det är det arbete som man skriver på det sista året innan studenten, och motsvarar en första introduktion till att ta fram en egen forskningsartikel. Han skriver arbetet själv...

Stärk den röda tråden

Företagets policy blir allt som oftast undangömd i en pärm eller som bäst som en bilaga i personalhandboken. Inte sällan saknas en tydlig röd tråd till verksamhetens mål och policyn tenderar att bli pliktrogna dokument som endast syftar till att uppfylla standardernas kravelement…

Ta vara på teamets kraft in i det nya normalläget!

Alla har under det senaste året på ett eller annat sätt upplevt en omvälvande förändring. En hel del har arbetat hemifrån, i den mån det varit möjligt, och de som trots allt varit på plats har även de levt i en ”ny” verklighet med nya förhållningsregler, riktlinjer och rutiner.…

Motivation – avgör det hur hela ditt liv blir?

På C2 Management säger vi att alla har tre jobb – göra sitt jobb, förbättra sitt jobb och förbättra sig själv. Vi har världens tunnaste ledningssystem certifierat enligt informationssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.…

Världens tunnaste ledningssystem – ”En process = en A4 sida”

På 80-talet gjorde jag militärtjänst och fick lära mig att ”i krig är endast det enkla möjligt”. På 90-talet när jag började arbeta så insåg jag att det var samma sak i arbetslivet: enkelhet i allt man gör är en väg till framgång...

Kalendarium

Kommande aktiviteter hos C2

Management systems, ISO and System C2 9:00-9:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Det nya lagförslaget om krav på visselblåsning kan komma att påverka många av våra kunder. Därför dedikerar vi ett helt webbseminarium till hur man kan använda System C2 för Visselblåsning.

I detta webbseminarium presenterar vi hur System C2 kan användas för att stötta arbetet med att följa ISO-standarder. Vi går igenom bland annat revisionsavvikelser och checklistor för att säkerställa en spårbarhet i kvalitetsarbetet som imponerar på revisorerna!

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

25 november 2021, 09:00

Grundorsaker i System C2 09:00-09:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Vi presenterar olika sätt att genomföra grundorsaksanalyser i System C2.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

2 december 2021, 09:00

100 användningsområden för System C2 09:00-09:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Här går vi igenom olika användningsområden för System C2.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

9 december 2021, 09:00

Nyheter – System C2 version 2022 09:00-09:40

(Webbseminarium för System C2-kunder)

Här går vi igenom nyheterna i System C2 version 2022.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om webbseminarier.

16 december 2021, 09:00

Webinar for System C2 users: 100 possible areas of use of System C2, 15:00-15:40 (CET)

On this webinar we will go through a wide range of possible areas of use of System C2.

Connect to the webinar by clicking on the link in the emails about this seasons webinars.

20 januari 2022, 15:00 (CET)

Ledningssystem, ISO och System C2, 09:00-09:40

I höstas presenterade vi principerna bakom C2 Managements 9 sidor tunna ledningssystem. Detta blev ett uppskattat seminarium och vi fick många förfrågningar om att få höra mer. Därför bestämde vi oss för att även att göra en fortsättning av detta seminarium. Denna gång med fokus på hur vi tänker kring våra processer; hur vi säkerställer effektiva flöden samt hur processerna samspelar och följs upp. På C2 har vi en princip om att en process ska rymmas på en A4-sida. Under seminariet får du veta hur vi prioriterar för att åstadkomma detta. Har du kollegor som är intresserade får du gärna sprida länken du får vid anmälan. Seminariet är kostnadsfritt.

27 januari 2022, 9:00 Anmäl dig här

Management systems, ISO and System C2, 15:00-15:40

This autumn, we presented the principles behind C2 Management's 9-page thin management system. This became an appreciated seminar and we received many requests to hear more. Therefore, we commit to also make a continuation of this seminar. This time with a focus on how we think about our processes; how we ensure efficient flows and how the processes interact and follow up. At C2, we have a principle that a process should be accommodated on an A4 page. During the seminar, you will learn how we prioritize to achieve this. If you have colleagues in other countries, you are welcome to spread the link you receive when your register. The seminar is free of charge.

February 3rd 2022, 15:00 Sign up here

C2 Filmer

Genom åren har vi på C2 Management arbetat med många kunniga förbättringsexperter. Här kan du ta del av deras erfarenheter och råd om Lean, förbättringsarbete och ledarskap för ständiga förbättringar.

På C2s Youtube-kanal finner du samtliga filmer från föreläsningar, kunder och intervjuer.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2