Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Böcker

Boken Gör det enkelt

Gör det enkelt

Gör det enkelt är en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar, med fokus på människors drivkrafter och hur ni tillsammans kan skapa en kultur där förbättringsarbetet blir självgående och fullt av energi.

Pris: 1st 100kr/st, 10 st 60 kr/st, 100 st 50 kr/st, 500 st 40 kr/st

Boken Den vakne jägaren

Den vakne jägaren

En bok om hur godisfabriken Candelia lyckades få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Inspiration, verktyg och praktiska tips. Har sålts i mer än 40 000 ex!

Pris: 1st 100kr/st, 10 st 60 kr/st, 100 st 50 kr/st, 500 st 40 kr/st

Boken Bäst i världen / Best in the World

Bäst i världen / Best in the World

En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete. Enkla arbetssätt som du snabbt kan anpassa till din egen verksamhet. Välj titeln “Best in the World“ för engelsk version.

Pris: 1st 100kr/st, 10 st 60 kr/st, 100 st 50 kr/st, 500 st 40 kr/st

Boken Bäst i världen – Arbetsbok

Bäst i världen – Arbetsbok

Arbetsboken stöttar ert resultatskapande förbättringsarbete med hjälp av “Världsmästarens checklista för framgångsrikt förbättringsarbete”.

Pris: 1st 30kr/st, 10 st 25 kr/st, 100 st 18 kr/st, 500 st 12 kr/st

Lägg din bokbeställning

Bloggen

Tankar och funderingar från våra medarbetare

Standardgranskaren, del 1

På C2 Management har vi arbetat hårt för att göra vårt ledningssystem så enkelt och användarvänligt som möjligt. Genom åren har vi i olika forum berättat om hur vi resonerat för att åstadkomma ett 9 sidor tunt ledningssystem certifierat enligt 4 standarder. För att fördjupa detta ytterligare kommer vi därför i våra nyhetsbrev under året beskriva hur vi tolkar kravelementen i ISO-standarderna presenterat som korta krönikor.

Om en grupps storlek

Vem man hamnar i grupp med när man ska utföra ett arbete kan spela en stor roll för resultatet på det man producerar. Genom åren har jag varit med om att ta fram mer eller mindre framgångsrika rapporter, skolarbeten, uppgifter och projekt – och resultatet har till stor del berott på vilkengruppkonstellation jag har ingått i...

Stärk den röda tråden

Företagets policy blir allt som oftast undangömd i en pärm eller som bäst som en bilaga i personalhandboken. Inte sällan saknas en tydlig röd tråd till verksamhetens mål och policyn tenderar att bli pliktrogna dokument som endast syftar till att uppfylla standardernas kravelement...

Ta vara på teamets kraft in i det nya normalläget!

Alla har under det senaste året på ett eller annat sätt upplevt en omvälvande förändring. En hel del har arbetat hemifrån, i den mån det varit möjligt, och de som trots allt varit på plats har även de levt i en ”ny” verklighet med nya förhållningsregler, riktlinjer och rutiner...

Motivation – avgör det hur hela ditt liv blir?

På C2 Management säger vi att alla har tre jobb – göra sitt jobb, förbättra sitt jobb och förbättra sig själv. Vi har världens tunnaste ledningssystem certifierat enligt informationssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö...

Världens tunnaste ledningssystem

Vi får ofta frågan ”hur många sidor har ni nu”? Det ska jag återkomma till. På 80-talet gjorde jag militärtjänst och fick lära mig att ”i krig är endast det enkla möjligt”. På 90-talet när jag började arbeta så insåg jag att det var samma sak i arbetslivet: enkelhet i allt man gör är en väg till framgång.

Kalendarium

Kommande aktiviteter hos C2

Gap-analyser/enkäter i System C2, 09:00 - 09:40

Enkätmodulen i C2 är ett effektivt sätt att verkligen få drivkraft i förbättringsarbetet

2 jun 2022, 09:00

Grundutbildning, steg 2, 09:00 - 09:40

Vi går igenom ett kundcase för att sprida best practice gällande ständiga förbättringar.

9 jun 2022, 09:00

Basic training, step 2 (eng), 09:00 - 09:40

The next step of the basic training. This time we will teach you more about other functions that are relevant for regular users in System C2.

16 jun 2022, 09:00

Kundcase - System C2, 09:00 - 09:40

Vi går igenom ett kundcase för att sprida best practice gällande ständiga förbättringar.

23 jun 2022, 09:00

C2 Filmer

Genom åren har vi på C2 Management arbetat med många kunniga förbättringsexperter. Här kan du ta del av deras erfarenheter och råd om Lean, förbättringsarbete och ledarskap för ständiga förbättringar.

På C2s Youtube-kanal finner du samtliga filmer från föreläsningar, kunder och intervjuer.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2