Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Enkla och värdeskapande ledningssystem

Behöver ni hjälp att skapa ett ledningssystem? Eller har ni redan ett ledningssystem men känner att det finns ett behov av förenkling?

Ta hjälp av C2:s konsulter i arbetet med ledningsystem för t.ex. ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) eller ISO 27001 (informationssäkerhet).

Vi lever som vi lär, är själva certifierade och har stor erfarenhet från att hjälpa kunder i allt ifrån att bygga nya ledningssystem, att förenkla befintliga, till att stötta inom enskilda delar som internrevision etc.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? 

En illustrerad tavla med ett hänglås över

Inspirationsdag

Engagera alla i ständiga förbättringar för att nå verksamhetens mål!

Behöver ni skapa ny energi och engagera fler i förbättringsarbetet? Eller sätta er ned tillsammans i gruppen för att ta ny riktning i ert förbättringsledarskap? Behöver ni nya verktyg för problemlösning, motivation eller coachning?

Ta hjälp av C2:s konsulter för en föreläsning, kick-off eller workshop.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? 

Illustrerad bild av tre personer som firar sin framgång

Utbildningar i förbättringsarbete

Skapa en gemensam kompetensplattform för ert förbättringsarbete! C2 Management genomför interna och specialanpassade utbildningar inom alla aspekter av förbättringsarbete: ledarskap, kultur, beteenden, mål och mätning, grundorsaksanalys, internrevisioner med mera. Utbildningarna finns i standardutförande, eller kan helt anpassade till era behov – ni bestämmer själva.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

En illustrerad bild på människor som sitter vid ett bord och blickar sina ögon mot en whiteboard

Hyr kompetens – Kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- eller info. säkerhetskonsult

Få ut full effekt av förbättringsarbetet!

C2 Management har stor erfarenhet av att driva kvalitets- och miljöfrågor i små som stora organisationer. Behöver ni en tillfällig ansvarig för kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och/eller informationssäkerhetsfrågor? Behöver ni hjälp med certifiering? Eller behöver ni stöd i internrevisionsarbetet?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? 

En illustrerad bild på människor som sitter vid ett bord och blickar sina ögon mot en whiteboard

Vinn upphandlingar och ta emot utmärkelser

– Med fokus på det viktiga och hög kvalitet!

C2 Management har stor erfarenhet av stora anbudsprojekt och kvalitetsutmärkelser. Vi vet att det krävs kunskap om helheten såväl som ett öga för detaljer. Många upphandlingar kvalitetsbedöms i enlighet med SIQ:s excellensmodell, vilket gör att en god kännedom om bedömningsmodellen kan vara avgörande för att vinna upphandlingen. Flera av våra medarbetare är SIQ-examinatorer och C2 Management har även själva tagit emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att vinna anbud och ta emot utmärkelser?

En illustrerad av ett team som springer genom mållinjen
Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2