Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Priset är utdelat – Sverige har fått ett benchmark i världsklass: Västerviks Bostad


På en fin februarieftermiddag den 8:e februari ljuder en trumpetfanfar över den vackra skärgårdskommunen Västervik. Publiken är samlad för att fira att Utmärkelsen Svensk Kvalitet ska delas ut. Då det är en kund till C2 var vi självklart med för att fira framgångarna för årets pristagare, Västerviks Bostad AB.

Positiva resultat som leder till positiva resultat som leder till fler positiva resultat. Västerviks Bostad har fått i gång en positiv motor. Alla dessa resultat har lett till att de i år tilldelades Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer.

Landshövding Johan Blom var prisutdelare och talade om hur viktigt det är för alla verksamheter att hitta sin potential. Enligt Johan Blom krävs det att man hela tiden svara på frågorna, på samma sätt som Västervik Bostad gjort, vart är vi? Vart ska vi? Och hur tar vi oss dit? Ytterst handlar det om två nyckelfaktorer: förstå kundernas behov och skapa engagerade medarbetare.

 

Prisutdelning

Från vänster: Johan Blom, Landshövding, Anders Björlin, Västerviks kommuns kommundirektör och koncernchef, Ruth Piatek-Wallin, Västerviks Bostads ordförande, Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads VD, Berit Lindholm, SIQ VD, Anders Mellberg, SIQ Domarkommittéers ordförande

 

Anders Mellberg, SIQ Domarkommitténs ordförande, läste upp motiveringen och en del som jag tog fasta på var ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje” som ligger till grund för hela Västerviks Bostads verksamhetsutveckling.

VD Sven-Åke Lindberg berättade om företagets resa. Sven-Åke har varit VD i 20 år och använt SIQ Managementmodell för att engagera medarbetarna för att skapa ett företag som når uppsatta mål. Sven-Åke berättade att det handlar både om att arbeta med övergripande strategier och operativt för att skapa resultat. Medarbetarna avgör bolagets framgång. Genom att tala om det som är bra och få människor att växa skapar man engagemang och framdrift. Sven-Åke berättade att de om och om igen snurra runt i SIQ-loopen: Hur säger vi att vi gör? Gör vi som vi säger? Vad blir resultatet? Hur förbättrar vi utifrån resultatet? Med de frågorna och enkla verktyg som ”PAR” (problem – aktivitet – resultat) har Västervik Bostad nått ända fram.

 

Sven-Åke Lindberg

Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads VD

 

Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson kopplade Västervik Bostads framgångar till Västerviks kommuns vision om ett ”samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet och stolthet över att leva, arbeta och bo.” Kvalitet kan betyda olika för olika personer, men viktiga delar för oss i Västervik är attraktivitet och hållbarhet. Harald Hjalmarsson pekar på att en av fördelarna med Utmärkelsen Svensk Kvalitet är att man mäter kvalitet och framgång i olika dimensioner.

Västerviks kommuns kommundirektör och koncernchef Anders Björlin lyfte fram Västerviks Bostads konferensrum där man satt upp ”röda tråden”, dvs vad man gör och vad det leder till för resultat. Här tydliggör Anders Björlin hur viktigt det är att kunna följa sitt arbete mot sina resultat. SIQ VD Berit Lindholm talade om att nöjda kunder och nöjda medarbetare går som en röd tråd genom Västerviks Bostads verksamhet, och jag kan bara hålla med!

Jag och alla medarbetare på C2 vill rikta våra varmaste gratulationer och berömma VD Sven-Åke Lindberg, chefer och alla medarbetare för det fantastiska resultat de har skapat. Sverige har fått ett nytt benchmark för att driva en verksamhet effektivt och mitt tips är att kontakta Västerviks Bostad och lära er mer.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2