Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Ta vara på teamets kraft in i det nya normalläget!

Svartvit bild på Max
Max Wilhelmsson

Alla har under det senaste året på ett eller annat sätt upplevt en omvälvande förändring. En hel del har arbetat hemifrån, i den mån det varit möjligt, och de som trots allt varit på plats har även de levt i en ”ny” verklighet med nya förhållningsregler, riktlinjer och rutiner.

Nu när restriktionerna har släppt under slutet av september går vi in i en ny fas – en verklighet som för de allra flesta nog inte helt kommer att likna hur det var innan vi gick in i pandemin. En del känner osäkerhet, andra tycker att det är skönt och en del har nya viljor i hur de tycker det ska fungera framöver.

Arbetsgrupper och team har skaffat sig nya kunskaper, erfarenheter och vanor då vi tvingats till detta under det senaste året. Digitala möten har blivit ett reellt alternativ som näst intill alla är vana vid. Det ska ju sägas att möjligheterna och tekniken har ju faktiskt funnits där en längre tid, utan att det fullt ut använts. Men hur ska vi göra nu framöver för att få så effektiva arbetsprocesser som möjligt? Distansarbete eller på plats? Digitala och/eller fysiska möten? Resor? Ja, hur ska vi ha det?

Tecknade personer samtalar.

En av de kännetecken som har identifierats i framgångsrika team är psykologisk trygghet. Du kan läsa mer om vad begreppet innebär och den psykologiska trygghetens roll i team i ett tidigare blogginlägg här. Den nya verkligen vi går in i är som sagt ny, så det finns kanske inte alltför mycket forskning på området om hur vi ska gå till väga och vad som är ”bäst”. Alla organisationer och arbetsgrupper har dessutom sin egen kultur. Hur ska vi göra i vårt team? Vad är det bästa för oss?

Om det inte redan är gjort, tror jag att alla organisationer och arbetsgrupper mår bra av att göra en återblick kring det senaste året.

+ Vad har funkat bra? Vad tar vi med oss framåt?

– Vad har funkat mindre bra? Vad lämnar vi bakom oss?

Med detta som utgångspunkt gäller det att anpassa de gamla beprövade arbetssätten till den nya verkligheten. En övning som vi på C2 Management ofta använder oss av är något vi kallar ”21:an”, ett kraftfullt verktyg för att alla ska komma till tals och öka den psykologiska tryggheten i teamet. Övningen går ut på att alla i gruppen får svara på en fråga, under tiden som övriga får fokusera på att enbart lyssna. Efter varje persons svar, ger övriga i gruppen positiv återkoppling på det man hört utifrån sitt perspektiv. Övningen har många fördelar – träning i aktivt lyssnande, ökad förståelse för varandra, ökad psykologisk trygghet, alla kommer till tals så man får en heltäckande bild av det upplevda nuläget. Efter övningen konkretiseras förbättringar att ta med sig som planeras in, i vårt fall som förbättringar i System C2.

Ta tillfället i akt på nästa möte och gör en kartläggning, använd en whiteboard, ett digitalt verktyg, post-it-lappar, 21:an eller annat verktyg. Analysen behöver inte vara komplicerad och långdragen, det viktiga är att ni på enklaste sätt listar ned vad ni tar med er och vad ni lämnar bakom er. Lycka till!

 

/Max Wilhelmsson, C2 Management

PS. Behöver ni stöd eller tips på vägen? Vi på C2 Management är vana och erfarna förbättringscoacher med många praktiska verktyg, tips och erfarenheter från vår långa erfarenhet av att jobba med framgångsrika kunder. Tveka inte att höra av er om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er eller är nyfikna på t.ex. ”21:an”?

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2