Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Digital AW är döden, men ändå finns det hopp för framgångsrikt förbättringsarbete på distans

Svartvit bild på Michaela
Michaela Bartoletti

C2 Management har en tradition av att samarbeta med studenter som skriver sina examensarbeten på universitet och högskolor runtom i Sverige. Faktum är att många utav oss på C2 inledde vår karriär genom att skriva exjobb med C2 Management som uppdragsgivare.

I år har vi äran att arbeta tillsammans med de ambitiösa studenterna Anna Agardh och Susanna Bartoletti, som studerar Civilingenjörsprogrammet med masterinriktningen Management inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.

Två unga tjejer tar en selfie vid en bergsklippa med utsikt över havet
Susanna Bartoletti och Anna Agardh

Efter fyra och ett halvt års studier ska de koka ihop allt de lärt sig och ta fram en vetenskaplig rapport, och ämnet hade inte kunnat vara mer aktuellt! Frågeställningen lyder: Vilken typ av kommunikation är nyckeln för att leda ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar – på distans?

Anna och Susanna inleder arbetet med en litteraturstudie för att utröna vad som skrivits tidigare i ämnet. Därefter intervjuar de deltagare i förbättringsteam från olika företag som fått ställa om sitt förbättringsarbete till följd av pandemin.

– Många vi intervjuar tycker att förbättringsarbetet förvånansvärt nog går lättare på distans, säger Anna som påpekar att litteraturen trycker på det motsatta; att fysiskt samarbete är en framgångsfaktor för kreativitet och ständiga förbättringar.

– Det verkar som om det är viktigt att man har tillgång till bra, digitala verktyg i distansarbetet. Verktygen fungerar som ett substitut till att ses fysiskt och gör att det blir ökad ordning och reda, vilket i sin tur gynnar arbetet med ständiga förbättringar, förklarar Susanna. – Sedan är alla olika, tillägger hon.
– Vi har märkt att svaren beror lite på vem man är som person. Vissa har ett större behov av att ses fysiskt, och för dem blir det tuffare att arbeta digitalt och samtidigt hålla kreativiteten vid liv.

Hur tror ni att dessa företag kommer arbeta när pandemin är slut och man kan jobba som vanligt igen?

– Jag tror att en stor del av förbättringsarbetet kommer fortsätta hållas digitalt, svarar Anna. – Med ett ledarskap präglat av tillit och tydligt formulerade mål, tillsammans med tillgång till användarvänliga, digitala verktyg, finns det mycket som gör förbättringsarbetet på distans effektivt och flexibelt. Däremot är det tydligt att den sociala biten är viktig för att upprätthålla en kreativ kultur och ett engagemang hos medarbetarna i längden. ”Digital AW är döden” sade exempelvis en av dem som vi intervjuade, säger hon och skrattar.

Rapporten är under arbete och kommer att publiceras i mitten av juni. Då ser vi fram emot att fördjupa oss i de framgångsfaktorer som Anna och Susanna har identifierat för distansarbete med ständiga förbättringar, och kanske applicera det på vårt eget förbättringsarbete.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2