Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Inspiration för framgångsrikt förbättringsarbete

En suddig bild på personer som sitter på en föreläsning

Inspiration för ökad takt i förbättringsarbetet

Behöver ni ny energi i förbättringsarbetet? Med hjälp av en inspirationsdag eller inspirationsföreläsning med C2s engagerade och erfarna konsulter skapas ny energi, drivkraft och arbetsglädje i förbättringsarbetet.

Hur går det till? Tillsammans diskuterar vi ert nuläge och vad det är ni vill uppnå. När alla engageras i ett förbättringsarbete som är styrt mot uppsatta mål och aktuella problem skapas resultat. En förutsättning för att lyckas är att verksamhetens ledare och förbättringscoacher har energi och kompetens att få med sina kollegor på resan. Utifrån våra diskussioner planerar vi inspirationsdagen och ser till att övningar kopplas till deltagarnas aktuella situation och utmaningar.

Inspirationsdagen är en intensiv och interaktiv hel- eller halvdagsutbildning med fokus på lärande genom praktisk övning. Utbildningen är företagsintern, genomförs på plats hos er och alla övningar kopplas till deltagarnas aktuella situation och utmaningar.

En kvinna står och håller föredrag inför massa människor, hon skrattar.

Inspirationsföreläsning

Föreläsningsdelen skapar vilja och engagemang samt tydliggör både ledares och medarbetares roller i förbättringsarbetet. Utifrån egna erfarenheter delar vi med oss av praktiska tips som vi samlat på oss genom åren för att få med alla på förbättringsresan. Så skapar du energi och stimulerar lärande genom visualisering av goda exempel och avvikelser. Att leda effektiva tavelmöten där alla är delaktiga

Verktyg för praktisk problemlösning

Hur arbetar de mest framgångsrika företagen med att skapa ständiga förbättringar? Konkreta metoder, enkla verktyg och goda exempel på vad som funkar och vad du bör undvika.

Visuell målstyrning och uppföljning – best practices och enkla arbetssätt

Enkla verktyg för problemlösning gör att alla kan och vill vara med.

Resultatorienterad coachning av grupper och individer

För att skapa resultat och engagemang krävs kontinuerlig styrning och stöd. Så här etablerar ni en struktur för målnedbrytning och resultatorienterad coachning.

Framgångsfaktorer från resultatrika organisationer

Vad gör framgångsrika verksamheter som gör att de får driv i förbättringsarbetet. Vilka är framgångsfaktorerna?

Behöver ni ny energi i förbättringsarbetet? Med hjälp av en inspirationsdag eller inspirationsföreläsning med C2s engagerade och erfarna konsulter skapas ny energi, drivkraft och arbetsglädje i förbättringsarbetet.

Hur går det till?

Tillsammans diskuterar vi ert nuläge och vad det är ni vill uppnå. När alla engageras i ett förbättringsarbete som är styrt mot uppsatta mål och aktuella problem skapas resultat. En förutsättning för att lyckas är att verksamhetens ledare och förbättringscoacher har energi och kompetens att få med sina kollegor på resan. Utifrån våra diskussioner planerar vi inspirationsdagen och ser till att övningar kopplas till deltagarnas aktuella situation och utmaningar.

Inspirationsdagen är en intensiv och interaktiv hel- eller halvdagsutbildning med fokus på lärande genom praktisk övning. Utbildningen är företagsintern, genomförs på plats hos er och alla övningar kopplas till deltagarnas aktuella situation och utmaningar.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2