Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Utbildning anpassad till era behov

En suddig bild på personer som sitter på en föreläsning

Utveckla förbättringsarbetet

Behöver ni bli bättre på att se och ta vara på förbättringsmöjligheter och samla er runt ett gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar? Vill ni få genombrott och långsiktig effekt av ert förbättringsarbete?

C2 Management erbjuder interna och specialanpassade utbildningar inom alla aspekter av förbättringsarbete: ledarskap, kultur, beteenden, mål och mätning, grundorsaksanalys, internrevisioner med mera. Allt för att utveckla och förbättra er ständiga verksamhetsutveckling. Utbildningarna kan ha olika omfattning: allt från en timme till flera dagar utsträckta över längre tid. Med C2 Managements konsulter som coacher får ni hjälp att utveckla ett enkelt, hanterligt arbetssätt med fokus på det viktiga. Vi delar med oss av konkreta metoder, enkla verktyg och goda exempel på vad som funkar och vad du bör undvika.

Hur går det till? Tillsammans analyserar vi ert nuläge och tittar både på strukturella och kulturella delar av verksamheten. Därefter lägger vi upp en utbildningsplan med fokus på era styrkor och förbättringsområden och anpassar både omfattning och inriktning baserat på era behov.

På ett möte där medarbetare skrattar

Så bygger du en kultur av ständiga förbättringar – självgående, problemlösande och engagerande

“Kultur äter strategi till frukost”. Om ni inte har rätt kultur på plats kommer inte era strukturförändringar leda till förväntade resultat. I denna utbildning utvecklar ni er förståelse för hur en kultur utvecklas och ni ökar er förmåga att skapa en förbättringskultur.

OBM (Organizational Behaviour Management) – Att leda genom att förändra beteenden och skapa goda vanor

Vilka vanor har ni er organisation och vilka resultat skapar de – önskade och/eller oönskade? OBM är tillämpad kognitionspsykologi och handlar om att identifiera och driva de nyckelbeteenden som krävs för er framgång, genom rätt ledarskap, kommunikationsformer och arbetssätt.

Så kommer ni igång med ständiga förbättringar

Är ni på väg att ta de första stegen eller behöver samla er runt ett gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar? Här får ni hjälp att utveckla ett enkelt, hanterligt arbetssätt med fokus på det viktiga.

Praktiskt förbättringsarbete: Metoder, framgångsfaktorer och goda exempel

Hur arbetar de mest framgångsrika företagen med att skapa ständiga förbättringar? Konkreta metoder, enkla verktyg och goda exempel på vad som funkar och vad du bör undvika.

Visuell målstyrning och uppföljning – best practices och enkla arbetssätt

Visualisering av nuläge, mål, förbättringar och resurser. Hur du kan tänka och arbeta för att göra det lätt att göra rätt och lätt att se var ni har problem som måste hanteras och förbättringar som måste göras.

Resultatorienterad coachning och uppföljning – utvecklande ledarskap för ständig förbättring

Hur arbetar de mest framgångsrika företagen med att skapa ständiga förbättringar? Konkreta metoder, enkla verktyg och goda exempel på vad som funkar och vad du bör undvika.

Leancoachning/Ledarskap för ständiga förbättringar – motivera och engagera alla i förbättringsarbetet

Riktigt framgångsrikt förbättringsarbete kräver en ledarroll som coachar, stöttar och hjälper medarbetare att hitta sin motivation att varje dag bli lite bättre.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2