Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Hyr kompetens

En pratar med en kvinna som håller i ett papper

Inhyrd kompetens

C2 Management har genom åren haft ett flertal uppdrag där vi på hel- eller deltid agerat i roller inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet, både som chefer och stöttande resurser. Omfattningen av uppdraget anpassas efter era behov och kan variera från några timmar per månad till heltid.

Om du vill veta mer om hur vi kan stötta er kommer vi gärna ut till er för att berätta mer.

Begreppet affärs kontroll genom att stoppa dominoeffekt
Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2