Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

C2 Kunddag

12 oktober 9:00-10:50 & 15:00-16:50

Lär/stjäl förbättringar av andra: Alfa Laval, Scanfil, PostNord, C1 Certification och Ahlsell

Ingen kostnad om du är C2-kund.

Inspiration för att öka nyttan av System C2 i er verksamhet!


Förmiddagspass 1 - 09:00-09:50


Drag and drop cases on digital boards in System C2

  • Laura Pang, Alfa Laval

Management safety assessment & quick registrations of HSE & Continuous Improvements

  • Raymond Oldfield, Alfa Laval

8D, problemlösningsprocess & integrationer med ERP & data warehouse

  • Mats Lindblad & Håkan Hult, Scanfil

Förmiddagspass 2 - 10:00-10:50

”Årliga aktivitetsplaner”, att säkerställa att 70 aktiviteter görs på +200 enheter

  • Gunnar Hallgren, PostNord

Kundportal, dialog med kunder via dashboard i System C2

  • Thomas Andersson, C1 Certification

Ankommande gods, ett exempel där C2 ersatt mail för effektiv avvikelsehantering

  • Johan Haglund, Ahlsell

Eftermiddagspass 1 - 15:00-15:50

Nyheter System C2 - Version 2023

  • Lars Nilsson & Stefan Lennerbrant, C2 Management

Eftermiddagspass 2- 16:00-16:50

News System C2 - Version 2023

  • Lars Nilsson & Stefan Lennerbrant, C2 Management
Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2