Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

 C2s kunddag - på Alfa Laval - 11 oktober 2023

Datum: 11 oktober 2023

Välkommen, till en unik möjlighet, att besöka och lära från en C2-kund som har ett förbättringsarbete i världsklass - Alfa Laval.

I flera år har C2’s kunddag varit på distans, men nu är det äntligen dags att få träffas igen som förr i tiden.

Nu kan du åter träffa gamla och nya bekanta, inspirera och bli inspirerad av andras lösningar, och höra om de senaste nyheterna i C2. I år är dessutom vår mötesplats unik, ute på plats hos en drivande C2-kund.

Kort om Alfa Laval: Världsledande inom tre teknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering, omsätter 46 miljarder kr och har drygt 17 000 anställda.

Ta med några kollegor för att lära er mer om hur resultatfokuserat förbättringsarbete kan bli en del av det dagliga arbetet.

Hur enkla problem löses inom 24 timmar, lite större problem hanteras på veckomöten och komplexa problem löses systematiskt med grundorsaksanalys i olika typer av projekt. Alfa Laval skriver i årsredovisningen för 2022 att deras förbättringsarbete ”is based on the well-known concepts of Lean and Six Sigma”.  Denna resa startade 2001. Varför har de hållit fast vid samma koncept hela tiden?

Hur gör Alfa Laval? Varför gör Alfa Laval som de gör? Hur arbetar de med att skapa engagemang hos medarbetare, chefer och koncernledning? Vilka är resultaten?

I över 20 år har Alfa Laval arbetat systematiskt och långsiktigt med mottot ”Ständiga förbättringar – varje dag, överallt, av alla”.

Exempel på ledord: ”Det ska vara enkelt. Alla ska kunna vara med. Sätt alltid kunden i fokus. Uppmuntra medarbetare att växa.” Alfa Laval har standardiserat olika träningar av chefer och medarbetare som även externa personer från andra bolag har möjlighet att deltaga på. Visuellt på tavlor visas förbättringar, resultatdiagram, risker, tillbud/olyckor, revisioner, individers kompetensutveckling och så vidare för att underlätta ”daily management”. De senaste åren har Alfa Lavals koncept digitaliserats i System C2.

Exempel på programpunkter

  1. Lean Digital – Vi får höra om ett globalt digitalt förbättringsarbete i världsklass – där C2 är drivmotorn! Medarbetare registrerar avvikelser, incidenter och förbättringsförslag. Teamen möts rent fysiskt framför ett C2 i storformat/tavlor, på en touch-skärm. Och dessutom finns C2 alltid med i telefonen.
  2. Rundvandring – Daglig styrning, möten direkt framför C2-tavlor inom både administration och produktion.
  3. Safety first! – Tre risker bedöms av teamen varje dag vid C2-tavlan med registrering av riskobservationer, tillbud och olyckor. Dessutom LMRA (Last Minute Risk Assessment), som görs i C2-mobilen, för att säkra arbetsplatsen på Alfa Laval eller vid externa uppdrag.
  4. Revisioner – Effektiva revisioner med checklistor för att identifiera styrkor och svagheter samt genomföra förbättringar.
  5. Lär av hur Alfa Laval utvecklar sina chefer och medarbetare inom förbättringsarbete via standardiserade träningar.
  6. C2 Nyheter 2024 – vilka nya funktioner blir nu tillgängliga på julafton?

 

Plats: Alfa Laval, Rudeboksvägen 1, Lund

Datum: Onsdagen den 11:e oktober 2023 (andra onsdagen i oktober varje år)
Tid: Samling 09.30. Program 10.00-16.00
Pris: Kostnadsfritt för tre personer/företag.
Övriga 1500 kr/person (gratis-anmälda som ej kommer, faktureras 1500 kr)

Begränsat antal deltagare, så anmäl er så fort som möjligt

Anmälan endast möjlig för befintliga C2-kunder

Läs mer om Alfa Laval på www.alfalaval.se

Välkomna hälsar vi på C2!

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2