Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Riskkapitalister som ökar bolagens värde med
Lean Six Sigma!

Svartvit bild på Lars
Lars Nilsson

Ett riskkapitalbolag i Italien genomför Lean Six Sigma Black Belt-projekt för att öka värdet på de bolag de investerar i. Vi på C2 Management genomför Lean Six Sigma Black Belt-projekt för att nå målen i vår Affärsplan 2028. Vi båda arbetar strategiskt med stora förbättringsprojekt alá Black Belt för att skapa stora resultat.

Jag, Lars Nilsson går just nu en Black Belt-utbildning hos vår kund Alfa Laval. Jag är den tredje på C2 Management som går utbildningen och vi siktar på att skicka en medarbetare varje år. Samma tänk har riskkapitalbolaget, som också har flera personer som gått utbildningen. Vi är två bolag som vill skapa en kultur att arbeta med både små förbättringar, gå i trappan, och med stora förbättringar, dvs ta hissen. I utbildningen som är fördelad på 5 veckor under året drivs ett Black Belt-projekt. För att bli godkänd ska resultat av förbättringen vara minst 500.000 kr.

På C2 är vi i världsklass på ständiga förbättringar och att snabbt gå från ord till handling på problem. Alla medarbetare på C2 har i sina personliga målkort ett mål på att genomföra en förbättring i veckan. Black Belt-projekt handlar om att ta tag i större problem, arbeta systematiskt under en längre tid, vara noga med att mäta fakta samt statistiskt analysera data. Innan förbättringsarbetet börjar genomförs statistiska analyser för att fastställa ett nuläge och ringa in grundorsakerna till problemet. I ett Black Belt-projekt ska en stor förbättring av t.ex. en process kunna bevisas. Förbättringen ska vara statistiskt säkerställd. Ett verktyg för att lösa stora problem där det inte räcker med att gå i trappen utan det krävs ett ”hissprojekt”.

Det är en praktisk utbildning och fokuset i utbildningen är det egna Black Belt-projektet. Vi är ca 15 deltagare, 2 externa, och övriga från Alfa Laval. Det är förbättringsprojekt av både administration och produktion. Mitt projekt har fokus på att förbättra säljprocessen. Är du intresserad av att gå Alfa Lavals Black Belt-utbildning? Eller vill du skicka en kollega? Då kan du höra av dig till mig, så ska jag slussa dig vidare. Du kan också höra av dig om du har ett säljtips för att stötta mitt Black Belt-projekt.

Lars Nilsson
ln@c2management.se

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2