Ständiga förbättringar för att nå företagets mål

Bli bra på de 7 ledningsprinciperna för att tjäna mer pengar!

Svartvit bild på Lars
Lars Nilsson

I princip alla företag har ägarkrav att tjäna pengar. En del arbetar i non-profit organisationer, och motsvarande krav är då att hålla kostnadsramarna.

Pengar är viktiga eftersom följderna om man inte kan betala löner och leverantörer är så drastiska, konkurs, game over. Det finns mycket forskning på framgångsrika företag och enligt ISO 9001 är framgångsfaktorerna sammanfattade i de sju ledningsprinciperna.

Om man är bra på följande sju punkter så ökar chansen att tjäna pengar:

  1. Kundfokus
  2. Ledarskap
  3. Medarbetarengagemang
  4. Processinriktning
  5. Förbättringar
  6. Faktabaserade beslut
  7. Relationshantering

Vi på C2 Management har kunder som tänker nytt.
En av våra kunder, C1 Certification, är ett ackrediterat certifieringsbolag. När de certifierar sina kunder enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö) bedömer enligt en mognadsmodell som utgår från de sju ledningsprinciperna.

Det skrivs inga avvikelser eller observationer mot standardkrav, utan istället kopplas de till de sju ledningsprinciperna/framgångsfaktorerna ovan. Detta skapar ett engagemang hos både högsta ledningen, chefer och medarbetare.

”Vi har många VD:ar och hela ledningsgrupper som blir engagerade i diskussionerna att skapa framdrift i verksamheten med hjälp av förbättringsarbete utifrån de sju ledningsprinciperna”

Thomas Andersson, VD C1 Certification

C1 tänker nytt på andra områden också. Revisioner med “smarta” glasögon där det i bågen sitter en högupplöst kamera och en mikrofon. Revisionen sker på distans och revisorn ser vad ”kunden” ser.

Thomas med glasögon
Thomas Andersson, VD C1 Certification

C1 Certification använder System C2 och deras kunder har en dashboard för att se sina resultat, sina certifikat, tid för nästa revision osv. Från dashboarden hanterar kunderna avvikelser och förbättringar direkt i System C2.

Blogg dashboard
Kundens C2 Dashboard med poäng på de sju ledningsprinciperna vid en revision samt information om avvikelser och förbättringar

 

C1 Certification är ett ackrediterat certifieringsbolag för standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Förutom att C1 Certification använder System C2 har C2 Management stöttat C1 Certification i arbetet med sitt eget ledningssystem, ett ledningssystem med fokus på enkelhet, resultat och värdeskapande.

Lars Nilsson, C2 Management

Är du nyfiken på att höra mer?
Anmäl dig till C2 Managements webbseminarium tillsammans med C1 Certification den 8 juni kl 09.00-09.45.
Anmäler dig gör du här.

 

Vill du ha kontakt med oss eller har frågor eller funderingar, skicka ett meddelande till oss så hör vi av oss.

Om C2 Kontakta oss In English
Testa System C2