Inspirationsdag/Föreläsning

Lars_Nilsson_film2Inspiration för framgångsrikt förbättringsarbete

När alla engageras i ett förbättringsarbete som är styrt mot uppsatta mål och aktuella problem skapas resultat. En förutsättning för att lyckas är att verksamhetens ledare och förbättringscoacher har energi och kompetens att få med sina kollegor på resan.

Kontakta C2s engerade konsulter för en inspirationsdag eller inspirationsföreläsning, om du vill skapa ny energi, drivkraft och arbetsglädje i förbättringsarbetet. Här kan du som exempel se ett kort Youtube-klipp med C2s Lars Nilsson.

Detta får du ut av C2s inspirationsdag:
• Koll på hur ni kan börja utvärdera er själva och arbeta mot era mål utifrån ert nuläge
• Energi och triggad kreativitet hos deltagarna
• Framgångsfaktorer från resultatrika organisationer
• Hjälp att se nästa steg ni behöver ta i er verksamhet
• Löpande utvärdering för att se till att saker blir gjorda!

Upplägg och innehåll
Inspirationsdagen är en intensiv och interaktiv heldagsutbildning med fokus på lärande genom praktisk övning. Utbildningen är företagsintern, genomförs på plats hos er och alla övningar kopplas till deltagarnas aktuella situation och utmaningar.

Inspirationsdagen har tre huvudkomponenter:

1. Inspirationsföreläsning med praktiska exempel och framgångsfaktorer
Den första delen av utbildningen skapar vilja och engagemang samt tydliggör både ledares och medarbetares roller i förbättringsarbetet.
• Praktiska tips för att få med alla på förbättringsresan
• Så skapar du energi och stimulerar lärande genom visualisering av goda exempel och avvikelser
• Att leda effektiva tavelmöten där alla är delaktiga

2. Verktyg för praktisk problemlösning i grupp.
Enkla verktyg för problemlösning gör att alla kan och vill vara med.

3. Resultatorienterad coachning av grupper och individer
För att skapa resultat och engagemang krävs kontinuerlig styrning och stöd.
• Att etablera och dra nytta av en struktur för målnedbrytning och coachning
• Coachens nycklar för att sätta fokus på positiv handling istället för negativa omständigheter

Kontakta C2s konsulter för att få reda på mer om pris och upplägg för inspirationsföreläsningar och inspirationsdagar.