System C2 – inte bara ett IT-stöd

System C2™ är en effektiv drivmotor för att få saker gjorda. Systemet gör er ärendehantering enkel och samlar alla förbättringsmöjligheter på samma ställe: medarbetarförslag, kundsynpunkter, avvikelser och incidenter. System C2 fungerar alltså inte bara som ett IT-stöd för förslag utan som ett nav i förbättringsarbetet.

Enkel ärendehantering med System C2

Med System C2™ hanterar du alla typer av förbättringsärenden enkelt och effektivt i ett och samma system. Systemet är helt anpassningsbart till era behov av ärendehantering. Oavsett ärendetyp är flödet uppbyggt på samma enkla sätt:

 

Ärendehantering i ett enkelt flöde

Genom System C2s enkla flöde för ärendehantering kan du alltid hålla koll på vad som har hänt med ett visst ärende, vem som är ansvarig och när det ska vara klart. Du kan också enkelt följa upp resultatet av de genomförda förbättringarna och få ut användbar statistik över alla ärenden.

Vill du se hur det ser ut och fungerar i praktiken? Testa en demoversion av System C2™ här.

Idag använder våra kunder System C2™ främst till förbättringsförslag och avvikelsehantering, men systemet är mångsidigt och används till en lång rad ärendetyper, helt beroende på vilka behov ni har, exempelvis:

 • Reklamationer
 • Kundsynpunkter
 • Förslag från förbättringsgrupper
 • Medarbetarförslag
 • Mötesprotokoll
 • Beröm
 • Revisionsavvikelser
 • Leverantörsavvikelser
 • Handlingsplaner
 • Supportärenden
 • Incidenter
 • Engineering Change Requests

System C2™ är enkelt att koppla till era befintliga affärssystem, enkelt att exportera data till och från, och framför allt enkelt att använda och anpassa för era behov av ärendehantering och avvikelsehantering.

C2-tjänsten – ett helhetsgrepp på förbättringsarbetet

Att vara C2-kund innebär för er att vi ständigt följer upp och hjälper er att bli bättre på att hantera era förbättringsförslag och -möjligheter. C2s konsulter hjälper er med metodik och verktyg, och ni får inspiration via C2s seminarier. Läs mer om C2s konsultstöd och utbildningar.