Julia Miefalk

C2-Konsult

För att generera goda resultat måste det alltid finnas utrymme för förbättring och förändring, eftersom vi alla lever i en föränderlig värld. Vad som är “rätt sak” och “rätt sätt” idag är inte nödvändigtvis det i morgon. Därför behövs det eldsjälar som vill vara med och bidra till att hela tiden utveckla anpassningsförmågan hos organisationen för att alltid vara relevant och i längden nå framgång.

Julia är C2-konsult och arbetar främst med kundutvecklingen av System C2. Hon är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet med en master i Kvalitetsutveckling.