C2 Konsultstöd och utbildningar

C2 Managements konsulter hjälper er att skapa målstyrt förbättringsarbete i hela organisationen. Vi vet vad som krävs i termer av ledarskap, arbetssätt, organisation, metoder och verktyg för att skapa både en bra struktur och levande kultur av ständiga förbättringar. Här är några av våra samarbetsmodeller:

Inspirationsdag/Föreläsning

– Engagera alla i ständiga förbättringar för att nå verksamhetens mål!
Behöver ni skapa ny energi och engagera fler i förbättringsarbetet? Eller sätta er ned tillsammans i gruppen för att ta ny riktning i ert förbättringsledarskap? Behöver ni nya verktyg för problemlösning, motivation eller coachning? Ta hjälp av C2:s konsulter för en föreläsning, kick-off eller workshop.


Enkla och värdeskapade ledningssystem

– ”Världens tunnaste ledningssystem” – resultatskapande och med fokus på det viktiga!
Behöver ni hjälp att skapa ett ledningssystem? Eller har ni redan ett ledningssystem men känner att det finns ett behov av förenkling? Ta hjälp av C2:s konsulter i arbetet med ledningsystem för t.ex. ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) eller ISO 27001 (informationssäkerhet). Vi lever som vi lär, är själva certifierade och har stor erfarenhet från att hjälpa kunder i allt ifrån att bygga nya ledningssystem, att förenkla befintliga, till att stötta inom enskilda delar som internrevision etc. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss redan idag!


Utbildning anpassad till era behov

– Skapa en gemensam kompetensplattform för ert förbättringsarbete!
C2 Management genomför interna och specialanpassade utbildningar inom alla aspekter av förbättringsarbete: ledarskap, kultur, beteenden, mål och mätning, grundorsaksanalys, internrevisioner med mera. Utbildningarna kan vara varianter av de som finns i vårt kalendarium, eller helt anpassade till era behov – ni bestämmer själva. Klicka på bilden för att se hur vi kan hjälpa just din verksamhet.


Personlig förbättringscoach

– Öka effekten och stärk motivationen i förbättringsledarskapet!
Det är inte mer kunskap du behöver, utan en spark i baken för att gå från ord till handling. Alla hinder för er framgång sitter i ditt och dina medarbetares huvuden. Så här kan C2s professionella och kunniga coacher hjälpa er framåt.


Kvalitets- och miljökonsult

-Få ut full effekt av förbättringsarbetet!
C2 Management har stor erfarenhet av att driva kvalitets- och miljöfrågor i små som stora organisationer. Behöver du hjälp med certifiering? Eller behöver ni stöd i internrevisionsarbetet? Läs mer om vad våra konsulter gör.


Nätverk för förbättringsarbete

– Nya idéer och inspiration driver ditt lärande och din verksamhets utveckling!
I C2s nätverk får du möjlighet att diskutera erfarenheter och ta till dig råd från framgångsrika verksamheter. Läs mer om C2:s populära lean-nätverk.


Offerter och anbud för offentlig upphandling

-Med fokus på det viktiga och en god kvalitet i anbudsarbetet kan vi vinna upphandlingen!
C2 Management har erfarenhet av stora anbudsprojekt som kräver såväl en kunskap om helheten som ett öga för detaljer. Många upphandlingar kvalitetsbedöms i enlighet med SIQ:s excellensmodell, vilket gör att en god kännedom om bedömningsmodellen kan vara avgörande för att vinna upphandlingen. Kontakta oss för att höra hur C2 i egenskap av SIQ-examinatorer och anbudsskribenter kan hjälpa er med anbudsarbetet.