C2 Konsultstöd och utbildningar

C2 Managements konsulter hjälper er att skapa målstyrt förbättringsarbete i hela organisationen. Vi vet vad som krävs i termer av ledarskap, arbetssätt, organisation, metoder och verktyg för att skapa både en bra struktur och levande kultur av ständiga förbättringar. Här är några av våra samarbetsmodeller:

 Lars_Nilsson_film2Inspirationsdag/Föreläsning

– Engagera alla i ständiga förbättringar för att nå verksamhetens mål!
Behöver ni skapa ny energi och engagera fler i förbättringsarbetet? Eller sätta er ned tillsammans i gruppen för att ta ny riktning i ert förbättringsledarskap? Behöver ni nya verktyg för problemlösning, motivation eller coachning? Ta hjälp av C2:s konsulter för en föreläsning, kick-off eller workshop.

Coach_webbUtbildning anpassad till era behov

– Skapa en gemensam kompetensplattform för ert förbättringsarbete!
C2 Management genomför interna och specialanpassade utbildningar inom alla aspekter av förbättringsarbete: ledarskap, kultur, beteenden, mål och mätning, grundorsaksanalys, internrevisioner med mera. Utbildningarna kan vara varianter av de som finns i vårt kalendarium, eller helt anpassade till era behov – ni bestämmer själva. Klicka på bilden för att se hur vi kan hjälpa just din verksamhet.

Resultatskapande_webbPersonlig förbättringscoach

– Öka effekten och stärk motivationen i förbättringsledarskapet!
Det är inte mer kunskap du behöver, utan en spark i baken för att gå från ord till handling. Alla hinder för er framgång sitter i ditt och dina medarbetares huvuden. Så här kan C2s professionella och kunniga coacher hjälpa er framåt.

Kvalitets- och miljökonsult

-Få ut full effekt av förbättringsarbetet!
C2 Management har stor erfarenhet av att driva kvalitets- och miljöfrågor i små som stora organisationer. Behöver du hjälp med certifiering? Eller behöver ni stöd i internrevisionsarbetet? Läs mer om vad våra konsulter gör.

 

 

NätverkNätverk för förbättringsarbete

– Nya idéer och inspiration driver ditt lärande och din verksamhets utveckling!
I C2s nätverk får du möjlighet att diskutera erfarenheter och ta till dig råd från framgångsrika verksamheter. Läs mer om C2:s populära lean-nätverk.

 

Offerter och anbud för offentlig upphandling

-Med fokus på det viktiga och en god kvalitet i anbudsarbetet kan vi vinna upphandlingen!
C2 Management har erfarenhet av stora anbudsprojekt som kräver såväl en kunskap om helheten som ett öga för detaljer. Många upphandlingar kvalitetsbedöms i enlighet med SIQ:s excellensmodell, vilket gör att en god kännedom om bedömningsmodellen kan vara avgörande för att vinna upphandlingen. Kontakta oss för att höra hur C2 i egenskap av SIQ-examinatorer och anbudsskribenter kan hjälpa er med anbudsarbetet.