Klagofri – A Complaint Free World

Att testa koncept för att se hur de vrider på våra beteenden är alltid spännande. Här har vi lånat en idé från en amerikansk pastor (a complaint free world). Vi fick först höra om detta från en duktig chef hos teleoperatören 3.

Iden bygger på att genom handling styra vårt beteende och i förlängningen vårt känsloliv. På så sätt kan vi blir mer effektiva, lyckligare och må bättre. Idén bygger på användandet av ett armband. Vi tror också att detta kan vara en utmärkt källa till förslag på vad som kan förändras i er verksamhet.

– Armbandet sätts på förslagsvis höger handled.
– Klarar du att inte klaga under en hel dag får du flytta armbandet till vänster handled.
– Du är nu på dag 2.
– Klagar du ska du omedelbart flytta tillbaka armbandet

Målet är som sagt att inte klaga på något eller någon på 21 dagar. Detta är något som i regel tar 6-8 månader att lyckas med.

Vi ser gärna att ni är en grupp på ca 4 – 32 kollegor.  För de två första grupperna som anmäler sig skickar vi även med boken “a complaint free world”.

Sedan är vi självklart nyfikna på vilka erfarenheter ni får från att testa “a complaint free world.

Hoppas ni vågar testa!

/ Tomas Calander