”Personlig tränare” – coach från C2

Öka effekten i förbättringsarbetet genom personlig coachning

Vill du få genombrott och långsiktig effekt av förbättringsarbetet? Använd en av C2 Managements konsulter som personlig coach för arbetet med Lean och ständiga förbättringar!

VÄRDE: Detta får du ut av coachningen

• Du sätter upp dina egna mål med förbättringsarbetet och C2 hjälper dig att nå dem
• Du får avsevärt förbättrad koll på nuläget och vad som hindrar dig och din verksamhet från att få full utväxling av förbättringsarbetet
• Du får hjälp att analysera nuläget, prioritera vad som är viktigt och hitta nya kreativa vägar framåt för din utveckling
• Personlig utveckling: du ökar din kunskap om best practice, framgångsfaktorer och fallgropar
• Det leder till konkreta aktiviteter och mätbara resultat mot era verksamhetsmål
• Löpande uppföljning och resultatorienterad målstyrning håller farten uppe
• Du får ett markant ökat självförtroende och utveckling i rollen som ledare, coach och förbättringsdrivare

UPPLÄGG: Så går det till

Coachningsträffarna är upplagda som tvåtimmarspass då en coach från C2 Management träffar dig – och i vissa fall dina kollegor – på plats i er verksamhet eller på annan lämplig plats. Coachen hjälper dig att tydliggöra nuläget på ett effektivt sätt, med stöd av enkla visuella verktyg.

Med detta som utgångspunkt coachar vi dig att sätta fokus på det viktiga för din utveckling och hitta nya vägar framåt. Varje träff resulterar i en konkret åtgärdsplan inför nästa träff. Vid efterföljande träffar hjälper din coach dig att utvärdera resultatet, dra lärdomar och optimera implementeringen av förbättringsåtgärderna.

KOSTNAD: Din investering i er framgång

Ett helt PT-program kostar 25 000 kr för 5 tillfällen, med c:a fem veckor mellan träffarna. Kostnaderna inkluderar förberedelser och dokumentation. Moms, eventuella resor och boende tillkommer.

GARANTI: Riskfritt att anmäla sig! Första coachträffen är ett provtillfälle. Om du inte tycker att coachningen tillför något, avslutas programmet och du behöver inte betala något.