Kostnadsfritt webbseminarium – Förbättringsarbete på SÖRAB

Asa_Lindelof_SORABSÖRAB, ett kommunägt avfallsbolag som servar 465.000 invånare med alla typer av avfallshantering är det avgörande att ha ett fungerande system för sin miljö- och kvalitetsledning. Särskilt som bolaget har ett flertal underentreprenörer som utför en stor del av arbetet. Sedan 2010 använder Sörab System C2 som stödverktyg i sitt miljö- och kvalitetsarbete. Under detta 45-minutersseminarium får du höra Åsa Lindelöf, miljö- och kvalitetsledare på SÖRAB berätta:

        Så skapar vi ett intresse kring förbättringsarbetet
        Hur vi kommunicerar med våra entreprenörer
        Så visualiserar vi resultat för att få driv i förbättringsarbetet
        Hur System C2 används för de återkommande aktiviteterna
        Så används System C2 för att säkerställa aktiviteter från skyddsronder

NÄR: Fredag 23 oktober kl 13.00-13.45
HUR: Via internet och telefon. Instruktioner skickas ut inför webbseminariet
PRIS: Kostnadsfritt
SEMINARIELEDARE: Åsa Lindelöf, miljö- och kvalitetsledare på SÖRAB och Christian Gustafsson, C2

Obs: Anmäl dig senast torsdagen den 22 oktober.


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.