Högpresterande Förbättringskultur

– Bryt vanemönstren och få genomslag i hela organisationen!

Organisationer har i alla tider präglats av önskan att nå maximal framgång. Teknisk innovation, kundservice, försäljningsresultat eller vinstmaximering – oavsett fokusområde är det en ensam faktor som gör den stora skillnaden: Vår förmåga att ta vara på den mänskliga potential som finns i organisationen. Som deltagare i programmet ”Högpresterande Förbättringskultur” lyfter Ni organisationen ur improduktiva vanemönster till markant högre nivåer avseende samverkan och resultatskapande.

Framtidens ledarutmaning – att utveckla en framgångskultur

Hur ser Ni på utmaningen att åstadkomma hållbar beteendeförändring bland Era kollegor? Ser Ni den utveckling Ni önskar se eller upplever Ni som många andra att…

  • Era medarbetare faller tillbaka i improduktiva beteendemönster trots ihärdiga försök att coacha och stötta
  • De förändringsprojekt Ni genomför endast får temporär eller gradvis effekt
  • Ni och Era kollegor sitter och ”håller på er” på möten istället för att gå ”all in” – ni blir aldrig ETT team
  • Det aldrig blir något riktigt genuint samarbete och att samverkan mellan människor saknar kraft och passion

Stämmer någon eller några av dessa punkter överens med hur Ni känner? Då är Ni redo för programmet ”Högpresterande Förbättringskultur”.

Detta får Ni ut av ”Högpresterande Förbättringskultur”

  • Nycklarna till lyckad kulturförändring och kunskapen om hur de ska kombineras i varje situation för att ge maximal effekt
  • Förmågan att göra alla Era möten till äkta interaktioner mellan människor där alla inblandade får och tar möjligheten att frigöra sin fulla potential i stunden
  • Externt stöd från världsledande experter inom coachning och kulturutveckling före, under och efter programmet
  • Styrkan och kunskapen att bryta de improduktiva vanemönster som hindrar Er verksamhets långsiktiga framgång

Programmets innehåll och struktur

Programmet riktar sig till chefer, projektledare och verksamhetsutvecklare, är totalt 10 dagar långt (3 tvådagarsblock och 4 heldagar i egna verksamheten). Programmet passar verksamheter som redan påbörjat sin kultursatsning och ger deltagarna allt de behöver för att fullborda den framgångsrikt.

upplaggHFK

Inför programmets första block formuleras önskat utfall med deltagandet i programmet i en interaktiv workshop i den aktuella verksamhetens ledningsgrupp. Resterande delar av programmet syftar till att realisera uppsatta mål parallellt med att deltagarna stärks i sin förmåga bygga och bibehålla en högpresterande förbättringskultur.

Förutsättningar för maximalt genomslag

Programmet ”Högpresterande Förbättringskultur” riktar sig till verksamheter med mycket höga ambitioner när det gäller att ta vara på människors kollektiva potential i verksamhetens resultatskapande. För maximal nytta av programmet bör minst två deltagare från samma verksamhet delta samtidigt och det är en fördel om en eller flera från den deltagande verksamheten genomgått C2 Managements KulturCoach-program eller motsvarande träning till organisationscoach. Deltagandet är begränsat till maximalt 5 verksamheter.

Programmet “Högpresterande Förbättringskultur” genomförs i Stockholm, Berlin och i Er verksamhet under hösten 2016 och våren 2017. Det leds av Joakim Ahlström, Hans Korduner och Patrick Cowden – internationellt erkända experter inom kulturutveckling, coaching och ledarskap. Klicka här för att läsa mer om programmet och dess ledare.

ledareHFK

Datum för de tre programblocken: 20-21 oktober 2016, 8-9 december 2016 & 2-3 februari 2017.

För mer information kontakta Joakim Ahlström på +46-70-665 60 08 eller ja@c2management.se.


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.