Lean-nätverk – start 22 september

FOKUS PÅ LÄRANDE OCH FÖRBÄTTRING! Nya idéer och inspiration driver ditt lärande och din verksamhets utveckling. I C2s Lean-nätverk får du möjlighet att diskutera erfarenheter och ta till dig råd och tips från framgångsrika verksamheter.

PRAKTISKA ERFARENHETER – METODERNA SOM GER BESTÅENDE RESULTAT. C2 Management har under de senaste 15 åren drivit över 30 mycket uppskattade förbättringsnätverk. Flera personer har återkommit och deltagit i mer än ett nätverk. Framgångsreceptet har varit öppenhet och fokus på det som deltagarna själva upplever som problem och behöver andras idéer och tips för att lösa. Viktigt är att deltagarna och nätverksledarna delar med sig av det som fungerar bra, men även tar upp saker som inte fungerar.

Nätverket pågår från september 2016 till januari 2017 och vi träffas fem gånger. Du och övriga deltagare styr vilka specifika frågeställningar som tas upp och vi på C2 Management leder träffarna.

DU FÅR:

 • Ta del av erfarenheter, tips och råd genom att regelbundet träffa andra Lean-entusiaster
 • Hjälp att lösa problem i din egen verksamhet genom att ta upp dina egna frågeställningar till diskussion
 • Nya metoder, perspektiv och idéer genom utbyte av praktiska erfarenheter som du kan använda dig av i din egen organisation
 • Möjlighet till resultatorienterad coachning kring ett pilotprojekt du driver i din egen verksamhet
 • Ett utökat nätverk för framtida kontakter

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE! Nätverket är begränsat till 15 medlemmar för att vi snabbare ska lära känna varandra och kunna dra nytta av varandras erfarenheter, tips och råd.

TIDER, VÄRDAR & FOKUS FÖR TRÄFFARNA Samtliga träffar inleds med ett studiebesök fokuserat på ett visst tema. Resterande tid ägnas åt diskussion, erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande gruppövningar kring samma tema.


c2_logo_cmyk_webbTRÄFF 1: Torsdag den 22 september, kl 10.00-16.00

Lean-coachning och ledarskap – så får ni enklare igång ett värdeskapande förbättringsarbete

 • Gör Lean till din managementfilosofi för att skapa en lärande organisation
 • Så sätter du fokus på det som är viktigt – mätning, visualisering och uppföljning
 • Förståelsen för de beteendevetenskapliga principerna bakom Lean som ökar dina chanser att lyckas!

Värd: C2 Management, Stockholm


 Pfizer_logoTRÄFF 2: Torsdag den 20 oktober, kl 10.00-16.00

Pfizer Health har stort fokus på att engagera alla medarbetare i systematiskt förbättringsarbete

 • Full fart på förbättringsarbetet – så når Pfizer Health 24 förbättringar per person och år
 • Så gör vi ständiga förbättringar till en vana i organisationen
 • En enkel och standardiserad struktur för att fånga upp alla förbättringsmöjligheter

Värd: Pfizer Health, Strängnäs


Scania_Logo_05TRÄFF 3: Torsdag den 24 november, kl 10.00-16.00

Så skapar Scania små förbättringar varje dag i alla delar av verksamheten

 • Konsten att bygga en kultur av ständig problemlösning
 • Visualisering – små medel med stora resultat
 • Så bryter Scania ner strategiska planen till dagliga förbättringsaktiviteter

Värd: Scania, Södertälje 


TRÄFF 4: Torsdag den 15 december, kl 10.00-16.00Fortum_logo

Verktyg för Lean-medarbetarskap och ständiga förbättringsarbetet

 • Mötesstrukturer för ständiga förbättringar och förflyttningar
 • Koll på läget med daglig styrning
 • Så styrs det dagliga förbättringsarbetet mot verksamhetens övergripande mål och viktigaste problem

Värd: Fortum Värme, Stockholm


Alecta_150TRÄFF 5: Torsdag den 12 januari, kl 10.00-16.00

Tema presenteras inom kort

Värd: Alecta, Stockholm


ORDINARIE PRIS: 15 000 kr exkl moms per deltagare


Max_litenNÄTVERKSLEDARE:
Max Wilhelmsson, C2 Management
Max är C2-konsult, diplomerad coach, utbildad förändringsledare och civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning kvalitetsutveckling från Linköpings tekniska högskola. Max är även Sveriges första utbildade Harada-coach. Han har utbildat chefer och förbättringsledare inom såväl privata företag som i offentliga verksamheter och lett flera av C2s nätverk inom Lean och ledarskap.  


Kommentarer från deltagare i tidigare Lean-nätverk:

”Det har varit väldigt intressant och lärorikt att besöka de olika företagen för att få idéer och se hur andra jobbar med Lean.” 

”Tack för dessa träffar, jag har haft både skoj och fått gott om inspiration.”

”Det har varit kul att få hälsa på dom andra företagen där man kan utbyta idéer och tankar med varandra. Jag har fått en bättre förståelse vad Lean är och hur man arbetar med det. Är väldigt nöjd med dessa träffar!”


 

Tid och plats

Datum/Tid
2016-09-22 - 2017-01-12
10:00 - 16:00

Plats
C2 Management, Observatoriet
Drottninggatan 120
Stockholm


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.