Nätverk – Utmärkelsen Svensk Kvalitet

C2 Management är 2016 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet – det berättar vi gärna mer om!

”[…] Med en lyckad kombination av enkelhet, flexibilitet och struktur är C2 Management ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling […]”
– Motivering från Domarkommittén 

Våra Öppna Hus har varit en succé med höga betyg. Många har på olika sätt blivit inspirerade att utbyta erfarenheter med C2 Management och andra deltagare. Vi vill spinna vidare på den önskan och ordnar nätverksträffar för att diskutera ännu mer i detalj hur man kan gå tillväga och arbeta kring Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

På C2 Management har vi arbetat i 15 år med ständiga förbättringar, både hos våra kunder och hos oss själva. Vi vet att kultur och struktur för ständiga förbättringar är intimt sammankopplade. Förbättringsarbete ska vara roligt, engagerande, utvecklande och skapa värde för alla involverade. Vi kommer att dela hur du kan lyckats utifrån vår beskrivning baserat kriterierna i SIQ modellen.

Kom och delta i USK – nätverk så delar vi med oss hur vi fått fram en framgångsrik verksamhetsbeskrivning och har öppna dialoger med alla deltagare kring hur de:

  • Dag 1 – tisdag 16 januari : Vi diskuterar kring kriterierna Ledning och Kunder
  • Dag 2 – tisdag 13 februari : Vi diskuterar kring kriterierna Medarbetare och Processer och Resultat
  • Dag 3 – mars/april: Vi åker på Platsbesök. Vi letar upp en intressant och framgångsrik organisation som har fått Utmärkelsen för studiebesök.

Du får med dig:

  • Praktisk visuell mätning och målstyrning
  • Effektiva arbetssätt för planering, coachning och uppföljning
  • Enkla förbättringsverktyg som engagerar alla
  • Exempel på hur du kan göra en beskrivning enligt kriterierna

Vi vet att alla sitter med frågor och svar. Vår ambition är att det ska ske att stort utbyte mellan deltagarna utifrån deras erfarenheter och synpunkter. Vi kommer att jobba med ett coachande arbetssätt som vi vet är framgångsrikt.

Dagarna kommer att genomföras av Max Wilhelmsson och Sten Rosander. Båda med stor erfarenhet av framgångsrikt arbete med SIQ modellen.

PRIS: 13 500 kr + moms per gång. Lunch och fika ingår. Välkommen!

Antal platser är begränsat.

Tid och plats

Datum/Tid
2018-01-16
09:30 - 16:00

Plats
C2 Management, Observatoriet
Drottninggatan 120
Stockholm