Riksforum för förslag och förbättringar 2015 – över 250 anmälda

Riksforum2015_ProgramRiksforum2015_logo

Klicka här för att se hela programmet

 

 


Över150 överstruket 250 anmälda!

Framgångsrika verksamheter har uppmärksammats och studerats genom alla tider. Best practice har paketerats som verktyg och metoder och sedan spridits till andra verksamheter och branscher. Dessa metoder, strukturer och arbetssätt ger resultat och behövs för att verksamheter ska kunna förbättras systematiskt.

Men, oavsett hur vi valt att organisera och strukturera förbättringsarbetet, avgörs det slutliga resultatet av medarbetarnas engagemang och hur väl olika individer samarbetar. Frågan nu är hur vi skapar bästa förutsättningar för engagemang och samarbete? Under Riksforum för förslag & förbättringar 2015 den 18-19 november får du svaren på den frågan. Häng med!


Patrick Cowden – Årets huvudtalare

”Redefining the laws of business”

Vi är otroligt stolta att presentera Patrick Cowden som årets huvudtalare på Riksforum för förslag och förbättringar. Under konferensen kommer Patrick – för första gången i Sverige – att dela med sig av en unik metod – konkret och enkel – som du kan använda för utveckla kulturen och förbättra samarbetet i din organisation. Vi är i en tid där fokus skiftar från processer och arbetssätt till samarbetsklimatet och de värderingar som binder oss samman.

 • Vill du förbättra din förmåga att frigöra medarbetarnas fulla potential?
 • Vill du bättre förstå hur kvaliteten på relationer påverkar samarbetet mellan människor och lära dig en konkret metod för att utveckla dem?
 • Vill du få nya perspektiv på hur du utvecklar ett framgångsrikt förbättringsledarskap?

Då ska du inte missa detta tillfälle.

 

Patrick Cowden är en amerikan bosatt i Tyskland. Patrick är en utpräglad praktiker som haft ledande positioner inom Dell, Hitachi och Cap Gemini. Han har stående uppdrag som lärare på universitet och högskolor världen över, bl.a. Tyskland, Schweiz och Japan. Sedan ett antal år driver Patrick företaget Beyond Leadership som med konkreta och enkla metoder utvecklar hur människor i organisationer samarbetar och presterar tillsammans. Målet är att skapa ökad förståelse för hur människorna själva, inte metoderna, bidrar till att skapa engagemang och positiv resultatutveckling. Patrick har skrivit två böcker som blivit nationella bästsäljare i Tyskland, nu senast ”Neustart”.


Gör det enkelt!
– Så bygger ni en kultur av ständiga förbättringar

 • _DSC4325_ola_400_550Varför ska det vara enkelt? Grundprinciper för ett ledarskap med fokus på ständiga förbättringar
 • En enkel modell för kulturutveckling – tre lager – två strategier för förändring
 • Förändrade beteenden ger förändrade resultat: Så får ni förbättringsarbetet att bli självgående
 • Kultur är komplext – ta del av nycklarna för att göra det mer gripbart

OLA LJUNGGREN BERGEÅ har som mission att hjälpa individer och organisationer att realisera sin fulla potential genom ständiga förbättringar. Han är certifierad coach, Six Sigma Black Belt och en erfaren projektledare och en av Sveriges ledande experter inom förbättringskulturer. Ola har hjälpt organisationer i ett brett spektrum av branscher inom såväl privat som offentlig sektor. Ola arbetar just nu på boken ”Gör det enkelt – en handbok för förbättringsledarskap”.


Inspireras av framgångsrika praktikfall

Ett uppskattat inslag under tidigare år av Riksforum har, förutom att få ta del av ny innovativ kunskap från gurus inom förbättringsarbete, varit att inspireras och ta till sig idéer från framgångsrika praktikfall. Vi fortsätter även med detta under 2015! Håll utkik här på hemsidan för löpande information om vilka praktikfall som är med i år.

Framgång och förbättring via stärkta relationer i ledningsgruppen

MTR_USK_webb_litenMTR tog för drygt fem år sedan över driften av Stockholms tunnelbana. Medarbetarnöjdheten var då 32%. Fem år senare 2014 är den 81%. Tunnelbanan har idag en historisk hög punktlighet och 8 av 10 resenärer är nöjda med sin resa. Det som hänt under de senaste fem åren kan beskrivas som en förändring av verksamhetens DNA, en förändring som prisats med Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014.

Hör Marie Hagberg, Kvalitets- och Miljödirektör på MTR, berätta om:

 • Hur fokus på att skapa starka relationer i ledningsgruppen med ett coachande förhållningssätt skapat förutsättningar för en stark förbättringskultur
 • Vikten av transparens, feedback och öppenhet – och hur det har skapat en gemensam framtidsbild för såväl ledningsgrupp som resten av organisationen

Optimerade förutsättningar för delaktighet i förbättringsarbetet

TheAbsolutCompanyAbsolut Vodka är ett av världens ledande varumärken och produktionen ökar år efter år. För att bibehålla sin ledande position krävs ständigt nya perspektiv från såväl ledning som medarbetare på synen på arbetsuppgifter och ansvar. Hur kan organisationen skapa förutsättningar för att utnyttja varje medarbetares potential till fullo?

Hör Viveka Nilsson, HR-direktör Operations inom The Absolut Company, berätta om:

 • Perspektivskiftet kring roller och befogenheter som skapat möjligheter för ökad delaktighet i förbättringsarbetet
 • Synen på tvärfunktionella team – en drivkraft för bestående ständig förbättring

High performance teams – med mål och mandat att förbättra

blk_parkerlogoParker Hannifin är en av världens ledande komponentleverantörer till tung fordonsindustri och flygplansindustri med omkring 60 000 anställda globalt i omkring 50 länder. Som ett bevis på företagets framgång har Parker, under otroliga 58 räkenskapsår i obruten följd, ökat sina årliga utdelningar till aktieägarna. En starkt bidragande orsak till denna framgång har varit att skapa förutsättningar för medarbetare att engagera sig, ta ansvar samt känna förtroende att utveckla verksamheten. En del i detta arbete handlar om att skapa högpresterande team eller ”High performance teams”.

Hör Maria Backlund, Marknadschef från Parker, berätta om:

 • ”Den engagerade och motiverade medarbetaren” – målbild och förutsättning för framgång
 • Alla är lika viktiga men alla har olika behov – hur vi med en tydlig teamutvecklingsmodell utvecklat möjligheten för alla att bidra

Lär dig tänka annorlunda
– Sveriges bästa kommunikatör 2014

”Den mest fantastiska personen i hela världen!”

Milad_002Han stod inför ett beslut. Det ena svaret var att ta livet av sig. Det andra att bli en fantastisk människa. Han valde det senare… och mer än så. Beslutet landade i att bli den mest fantastiska personen i hela världen!

Med en outtröttlig drivkraft för att se möjligheter istället för problem – och olikheter som våra största möjligheter – blev Milad både jurist och statsvetare som 22 år gammal, något han följt upp med att bli Sveriges supertalang 2013 och Sveriges superkommunikatör 2014.

Milad kommer på sitt alldeles unika sätt – med starka känslor, kunskap och inspiration – dela med sig av sin egen berättelse med grundtesen att ”olikheter är de största möjligheterna”. Med sin egen berättelse i centrum är hans största fokus att leverera inspiration, kunskap och känslor så att vi som publik ska tänka annorlunda, och vilja bli bättre.

Milad_Årets_talare_genombrottMILAD MOHAMMADI föddes i slutet på 80-talet i Iran och flydde till Sverige. Från att växa upp i utanförskap, diskriminering och se sina föräldrar kämpa hårt fick han en stark drivkraft och har uppmärksammats som en av Skandinaviens ledande experter inom frågor som handlar om människors potential och mänskliga rättigheter. Milad har genom åren påverkat såväl företag, kommuner som andra aktörer inom frågor kring mångfald, integration och ledarskap. Milad uppmärksammandes bl.a. stort när han efter en föreläsning för ca 3000 chefer fick en fem minuters stående ovation.


PRIS

12 980 kr + moms

Är ni flera som vill komma? Bra, vår erfarenhet är att genomslagskraften i förbättringsarbetet blir mycket bättre på hemmaplan när ni är fler som är på plats. Det finns t.o.m. de som inte får gå ensamma… Hör av er till info@c2management.se så återkommer vi med ett bra erbjudande till er! OBS: Grupperbjudanden av modellen ”Gå X betala för Y” baseras på ordinarie deltagaravgift.


Riksforum för Förslag och Förbättringar 2014 blev en stor succé och det årligen återkommande evenemanget har blivit en av årets självklara höjdpunkter. Förra året medverkade världens ledande expert på organisationskultur David Logan, Sveriges ledande expert på förbättringskulturer Joakim Ahlström samt Sveriges främst motivationsguru Olof Röhlander. Utöver detta fick deltagarna höra från uppskattade praktikfall från Pfizer, Volvo, Partnertech och Kavli.

Utvärderingarna visade 99 % nöjda deltagare och ett NPS (Net Promoter Score) på 62! Detta motsvarar 9 av 10 i snitt på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera någon annan att delta i nästa års Riksforum?”

Tid och plats

Datum/Tid
2015-11-18 - 2015-11-19
09:00 - 16:00

Plats
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7
Stockholm


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.