Varför använda System C2? 09:00-09:40 (Webbseminarium för System C2-kunder)

Ibland kan det vara bra att gå tillbaka till syftet och svara på frågan ”Varför”. I detta webbseminarium frågar vi oss varför alla medarbetare ska involveras i arbetet med System C2.

Anslut till webbseminariet genom att klicka på länken som finns i mailutskicken om höstens webbseminarier.