Djupt arbete – nyckeln till produktivitet

Jag har tappat greppet om tid och rum. Ögonen svider för att de är så torra, men likväl sitter jag med stirrande blick, lite för nära skärmen, medan fingrarna flyger över tangentbordet. Jag vet inte hur länge jag har suttit såhär, även om känslan i ryggen vittnar om att jag kanske borde byta position eller ställa mig upp och gå ett varv runt huset ganska så snart.

Jag är ett ånglok som inte kan stanna, tills jag plötsligt rycks ur mitt riktade fokus. En notis om ett nytt mail poppar upp på skärmen och vips är tågrälsen under mig som bortblåst. Jag måste läsa mailet; ett artighetssvar från en kollega jag mailade igår. Okej, då kan vi fortsätta. Var var jag nu?

Jag hittar inte tillbaka till mitt fokus den dagen, men jag kan väl vara nöjd med att åtminstone ha fått 53 minuter oavbruten produktion genomförd i en enda sittning.

Konceptet ”Flow” introducerades i början av 1990-talet i Mihaly Csikszentmihalyis bok med samma namn. Flow innebär ett tillstånd av intensivt fokus fritt från distraktioner – ett behagligt tillstånd att befinna sig i och som sägs gynna kreativitet. Det kan exempelvis vara schackspelaren som noga väger alternativa utfall av ett drag innan hon tar ett beslut, eller när man sitter djupt försjunken i en bok, helt omedveten om vardagslivets övriga åtaganden.

Efter en kort tids popularitet föll idén om flow i glömska, men har nyligen genomlevt något av en renässans i och med Cal Newports bok Deep work som publicerades 2016.

Deep work bygger vidare på mycket av det som avhandlas i Flow, men nu i en mer modern tappning med särskilt fokus på dagens arbetsliv. Newports tes är att stadiet av distraktionsfri koncentration ger ens kognitiva förmågor utrymme att arbeta fullt ut. På så sätt ger förmågan att arbeta djupt möjligheten att producera bättre resultat. Detta i motsats till ”shallow work” eller ”ytligt arbete”, som innebär utövandet av icke kognitivt krävande uppgifter såsom mailande eller ständigt springande mellan möten.

Newport poängterar vidare att förmågan till djupt arbete för att lära sig nya egenskaper är särskilt viktig i dagens kunskapsekonomi där gamla system eller kunskaper snabbt blir föråldrade. Dessutom lyfts tesen om att samhällets och arbetslivets generella skiftning mot ytligt arbete är till fördel för dem som faktiskt kan arbeta djupt. Djupt arbete går inte att uppnå om fokus är splittrat mellan flera arbetsuppgifter.

Under en allt för lång tid har jag skämts över min nästintill obefintliga förmåga att ”multitaska”, dvs att simultant utföra olika uppgifter. Jag vill minnas att jag som mindre, vid mer än ett tillfälle, befann mig framför datorn samtidigt som jag försökte göra läxorna i boken bredvid. När min allvetande mamma sa att det var omöjligt att få läxan gjord med datorn uppe hånskrattade jag och sa att min generation faktiskt kunde göra flera saker samtidigt. Läxan blev självklart inte gjord och jag blev fast beslutsam att öva upp min simultanförmåga snarare än att ifrågasätta min fixa idé om multitaskandets förträfflighet.

Många år och lärdomar senare har jag insett min begränsning och arbetar nu istället aktivt med att utföra en arbetsuppgift åt gången. Gissa min känsla av missunnsam tillfredsställelse – läs triumf – när jag i Deep work läste att människor som multitaskar mycket tenderar att vara kroniskt distraherade. Förmågan till intensiv koncentration hämmas, de får försämrat arbetsminne och kan inte filtrera bort irrelevans.

Jag erkänner motvilligt att det, trots min ökade grad av självinsikt, var länge sedan jag föll in i djupt arbete eller upplevde känslan av flow – åtminstone för en längre stund. Jag är alltså både dålig på att multitaska OCH fokusera på en sak i taget. Dock tror jag att ett bra första steg är att erkänna sin oförmåga för att sedan utarbeta strategier som undviker problemet, exempelvis:

  • Minimera ytligt arbete
  • Planera dagen
  • Boka möte med dig själv
  • Stäng av vibrationer på telefonen
  • Stäng av notiser på mail
  • Läs mail på fasta tidpunkter
  • Sitt i ett ostört rum
  • Öva på att fokusera på en sak i taget
  • Våga vara uttråkad

Dessa syftar till att minska distraktioner för att i högre grad lyckas åstadkomma det så eftersträvansvärda djupa arbetet.