Identifiera verksamhetens mening

Som nyexaminerad civilingenjör hade jag turen att hitta en arbetsplats som jag verkligen ville arbeta på och nu har jag redan hunnit arbeta ett helt år på C2 Management. Det är mycket att lära sig i början men att tidigt komma igång med kompetensutveckling är ett fokusområde på C2.

 

Jag har nyligen genomgått en åtta dagars utbildning som anordnas av SIQ, Swedish Institute for Quality, för att bli examinator i SIQ:s managementmodell. Utbildningen är ett sätt att utveckla sig själv och lära av andra med stor kunskap inom kvalitetsutveckling. SIQ beskriver utbildningen som ”En strategisk ledarutbildning som passar bra för dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner.” För mig är det även en möjlighet att knyta kontakter med kompetenta och kvalitetsorienterade människor från en mängd organisationer och verksamheter.

 

SIQ:s managementmodell kan ses som ett redskap för att hjälpa organisationer hitta sin mening som verksamhet. Jim Collins skrev i sin bok ”From Good to Great” om företag som utklassat sina konkurrenter och den generella marknaden genom att identifiera sin mening, det som Jim Collins kallar The Hedgehog Concept. Faktum är att många verksamheter rullar på, dag ut och dag in, utan att stanna upp och reflektera över vad som faktiskt görs, och varför.

Collins skriver om verksamheter som tagit sig tid att analysera sig själva, och sammanfattar att det främst är tre frågor som verksamheten behöver besvara. När svaren är utformade har organisationen skapat förutsättningar för att prestera sitt bästa. Det första man måste veta är, vad har vi passion för? Vad är det man älskar att göra och vill bidra till, vad är det som får medarbetarna att kliva upp på morgonen och vilja komma till jobbet? Det andra man måste veta är, vad kan verksamheten bli bäst på? Vilken kompetens besitter man och vilka förutsättningar har man, men framförallt, vilken potential finns det inom organisationen? Sist men inte minst behöver man definiera, vad är verksamhetens ekonomiska motor? Vad är det som driver företagets ekonomi, vilka parametrar är avgörande för verksamheten? Där dessa tre områden skapar en gemensam mittpunkt, där har vi vårt Hedgehog Concept och där vet vi vilka vi är.

 

Det är inte lätt att besvara frågorna, och det är ännu svårare att hitta sitt Hedgehog Concept där alla tre områden dessutom samverkar. Här tror jag att SIQ:s managementmodell kan hjälpa organisationen att identifiera sin mening och börja bemöta några av ovanstående frågor. SIQ:s managementmodell förutsätter att organisationen analyserar sig själva genom att:

  • Definiera vilka verksamheten skapar värde för, och skapa en tydlig bild över deras behov och förväntningar
  • Skapa en medvetenhet och samsyn om vad som levereras i verksamheten, samt hur man gör (arbetssätt) och hur ofta (tillämpning)
  • Identifiera systematiska metoder för att ständigt förbättra arbetssätten
  • Granska resultat och analysera härledbarhet till arbetssätt, samtidigt jämföra sig med ledande organisationer och se huruvida resultatet förbättras över tid

 

Modellen hjälper företaget att definiera och reflektera över sig själv och sitt arbete. Den lägger stor vikt vid resultat men även områden som medarbetare, hållbarhet, processer och ledning. Efter ansökningen får deltagande organisationer återkoppling om styrkor och förbättringsområden, vilket är ett bra stöd för det fortsatta verksamhetsarbetet.

 

Jag är övertygad om att SIQ:s managementmodell, oavsett om man tillämpar den eller inte, kan ge inspiration med verktyg och nya perspektiv. Alla verksamheter skulle gynnas av att analysera sig själva och reflektera kring de frågor som Collins och SIQ:s managementmodell lyfter. Exempelvis har vi på C2 Management identifierat att vi vill arbeta för att engagera människor i ständiga förbättringar. För att kunna göra det behövs kompetenta medarbetare som förstår olika verksamheter, därmed fick jag möjlighet att delta i SIQ:s examinatorsutbildning. Så, vad är din organisations mening?