Konsten att välja att inte fullfölja

Vi är intressanta vi människor! Vi har en fantastisk förmåga att skapa intentioner att göra saker, en vilja att planera för saker som ska göras helt enkelt. Detta gäller både som individer och när vi samlas i grupper i företag och organisationer. Jag har dock på senaste tiden lagt märke till något jag fick höra för några år sedan på en konferens, men det är först nu på senaste tiden det har blivit allt tydligare för mig hur mycket detta ”något” påverkar oss och hur viktig den enkla övningen jag fick lära mig på konferensen är.

På senaste tiden har jag varit i kontakt med flertalet organisationer där medarbetare har slutat, ofta gått i pension, och där man har en tydlig ambition att inte ersätta tjänsterna utan istället sprida ut dessa medarbetares uppgifter på övriga medarbetare. Färre ska göra mer helt enkelt. Jag träffar också många organisationer som i sitt förbättringsarbete har svårt att prioritera vilka förbättringar man ska göra och vilka som man ska lägga ned, eller helt enkelt lägga åt sidan. Allt ska genomföras!

Nu till citatet jag fick höra där för ett par år sedan: ”Alla sätter upp fler intentioner än vi fullföljer”

Coach_webbVi måste helt enkelt bli bättre på att välja bort saker. Nu är vi snart på väg in i ett nytt kalenderår och det är ett gyllene tillfälle för en nystart. Jag skulle vilja ge dig ett tips och det är att göra en enkel övning, en övning som när jag genomfört den i olika grupper ofta engagerar och också tydliggör och skapar samsyn kring syftet med mycket av det vi gör under ett år. Övningen kallas ”Ta bort-övningen” och är mycket enkel. Du kan antingen göra den individuellt för att öka din personliga effektivitet, professionellt eller privat, eller göra den i din grupp, på din avdelning eller i hela företaget (beroende på hur stora ni är såklart).

  1. Samla din grupp och be alla att fundera över saker som ni vanligtvis gör under året som de tycker att ni ska sluta göra. Be alla skriva upp dessa på post-it-lappar. En sak per lapp.
  2. Samlas vid en whiteboard eller ett blädderblock och sätt upp alla lappar och presentera för varandra
  3. Diskutera sedan tillsammans och gruppera lapparna i tre grupper
    – Fortsätta göra
    – Fortsätta och utvärdera efter 2016
    – Sluta göra

Jag kan garantera att ni kommer att hitta förbättringar och på köpet skapar ni samsyn och tydlighet kring syftet av många av de aktiviteter ni genomför under ett år. En förståelse för syftet har ju också en tendens till att genomförandet blir av högre kvalitet…

Lycka till!