Teal – Framtidens ledarskap?

Människan utvecklar ständigt nya sätt att interagera och samarbeta. Vi har i alla tider ändrat maktstrukturer och hittat nya metoder för att öka produktiviteten. Det har varit en stegvis utveckling som på senare år har landat i ett större fokus på den enskilda individen. Tiden med hierarkier och traditionella strukturer betraktas i många fall vara förbi. Företag har börjat inse att den verkliga innovationskraften ligger hos varje medarbetare. Ett nytt paradigmskifte är på väg. Teal är på väg. 

Coachen och konsulten Fredrec Laloux har i många år undersökt framgångsfaktorer för företag och vad som gör dem hållbara i längden. Resultatet landade i en teori han väljer att kalla teal och presenterar  i boken Reinventing Organizations. Boken som har fått en otrolig global spridning inleds med en historisk överblick som visar att varje gång mänskligheten har fått ett nytt synsätt, har man hittat en mer produktiv organisationsmodell. Nästa del i boken presenterar praktikfall med företag, skolor och sjukhus som tillämpat detta nya sätt att bedriva en verksamhet på.  

Teal innebär en typ av självledarskap med en decentraliserad organisationsstruktur. Man arbetar ofta i mindre team som tar ansvar för sitt eget ledarskap och hur interaktionen sker med andra delar av organisationen. I boken trycker han på vikten av medarbetarskapet som idag spelar en central roll i varje verksamhet. Organisationer som grundas på teal byter ofta ut jobbeskrivningar mot flytande och självvalda roller.  

Denna typ av ledarskap karakteriseras av snabba förändringar och anpassningar som ständigt justeras för att passa organisationens syfte. Ansvar delegeras inte från chefer utan skapas genom att beakta verksamhetens verkliga syfte. Laloux tror på organisationer fria från mål och budgetar, samt att det är genom teal man skapar meningsfulla organisationer. Den avslutande delen i boken förklarar vad som krävs för att företag ska blomstra och hur man kan applicera tealmodellen på befintliga företag.

Men låter teal som anarkisk galenskap? Laloux menar att genom att upprätthålla ett antal principer kan företag utvecklas i avsaknad av låsta hierarkier utan att landa i anarki. Bland annat måste de beslut som tas grundas på expertis och rådfrågning från de som berörs. Vad gäller konfliktlösning använder man en typ av mekanism för att lösa tvister för att tillgodose båda parter. I teal-organisationer utgår från man ofta från antaganden om människor som att vi är eftertänksamma och lojala. Det finns även en tydlig process att utgå ifrån som gör att människor kan konflikthantera på ett moget vis. Lönen bestäms gemensamt efter man presenterat sin insats och gett förslag på en summa. 

En svensk organisation som använder sig av dessa principer är Raoul Wallenberg Academy. Sara Scheller som är generalsekreterare för akademin, menar att “Vi alla är ledare för oss själva och sätter stort fokus på värderingar och en vision för organisationen.” Stiftelsen har raderat alla chefsnivåer och istället är medarbetarna sina egna chefer.  

Om några år kan teal vara den grundläggande organisationsmodellen för alla typer av företag och verksamheter. Troligen kommer vi se tillbaka på dagens principer och uppleva de som avlägsna och bristfälliga. För att kunna möta de utmaningar vi ställs inför i en alltmer komplex värld, krävs ett skifte som motsvarar det behovet.

Jag tror att svaret är teal.  

/Victoria Kullgren, C2 Management

Se en hälsning från Sara Schellers här! 

Vill du lära dig mer om teal-organisationer och hur Raoul Wallenberg Academy använder teorin i sin vardagliga verksamhet? Välkommen till Riksforum 2018!