Vet du verkligen hur du skapar engagemang i verksamheten?

Vi på C2 Management är ganska ofta ute och håller föredrag på olika företag och konferenser. Eftersom vi är de vi är på C2 Management så cirkulerar våra teman som regel kring frågeställningar som handlar om allt från ledarskapsutveckling till utveckling av kreativa kulturer eller varför inte om förbättringsarbete eller verksamhetsutveckling.

Att skapa engagemang – Nyligen blev jag tillfrågad om att ge ett inspirationsföredrag på temat ”hur vi kan skapa engagemang för förbättringsarbetet i verksamheten”. Under föredraget lyfte jag in ledarskapet och synen på människan som helt avgörande faktorer för att kunna bygga engagemang och högpresterande team.

Mänskligt ledarskap, mod och tillit – Vi berörde vikten av det mänskliga ledarskapet som bygger det mod och den tillit som gör att individer och team vågar ta ansvar, vågar leverera och vågar riskera att misslyckas. Vi pratade om ett självledarskap som omfattar alla där man inte bara tar ansvar för sig själv utan också delar ett ansvar för att coacha varandra att nå sina mål. Vi pratade om integritet som ett uttryck för att varje individ förstår vikten av att bara lova det man tror sig kunna hålla och att inte bara säga till om man får problem utan också ta emot hjälp för att hitta lösningar. Vi prövade tillsammans om människan var viktigare än resultatet eller om det är tvärtom och vi jobbade med några snabba coachningsövningar för att visa hur snabbt man kan förändra insikter om sig själv och om andra.

De mjuka frågorna – Det blev ett mycket uppskattat inspirationsföredrag och jag var lika nöjd som min inspirerade publik. Så fick jag en avslutande kommentar ”det är så bra att få prata om de här mjuka frågorna ibland”. Den kommentaren hängde kvar och jag kände att det skavde ordentligt. Just uttrycket ”de mjuka frågorna” signalerade på något sätt att just de frågorna var mindre viktiga än de som då är ”hårda”.

Vikten av balanserade perspektiv – På C2 Management använder vi en enkel men för oss väldigt central bild för att visualisera att framdriften i all utveckling mot satta mål är en konsekvens av hur väl man lyckats utveckla en bra balans i innehåll mellan de två verksamhetsperspektiv som är avgörande för att lyckas – verksamhetens kultur och dess struktur.

När vi möter olika verksamheter så prövar vi ofta hur man ser på relationen mellan dessa perspektiv och vad man väljer att prioritera. Flertalet vi har frågat investerar huvudsakligen i perspektivet strukturutveckling och förhållandevis lite i utvecklingen av sin kultur. Flertalet är samtidigt överens om att det egentligen är det kulturella perspektivet på verksamheten som är avgörande för att lyckas.

En vanlig paradox – Att resultatet av det här resonemanget skapar en paradox är tydligt, det finns alltså en alltför vanlig tendens att lägga minst energi på det som man tenderar att ge störst betydelse för att bli framgångsrik. Då kan man ju undra varför det är så? Troligen är svaret att flertalet företag inte vet hur det ska gå till, på samma sätt som man inte vet hur man kan få organisationen att engagera sig på det sätt som man skulle vilja.  Men att tro är ju inte att veta.

Rotorsaken – Om problemet är ett lågt eller otillräckligt engagemang i en verksamhet – vad är då rotorsaken till detta? Rotorsaken är som regel inte att det saknas en tydlig uppförandekod eller någon policy osv. Mer troligt är att individer och team i organisationen inte engagerats på rätt sätt, eller inte alls, i sin kulturella förflyttning. Kör vi vidare på vår 5 x Varför så landar vi snart i närheten av det som är de egentliga rotorsakerna – att man inte har förstått hur avgörande för en verksamhets samlade förmåga en stark eller en svag kultur kan vara. Man har heller inte förstått processen för att bygga en stark kultur präglad av mod, tillit och prestationsförmåga och att den egentligen inte är så svår.

Att bestiga ett berg – Vi på C2 Management har sedan en tid tagit fram ett koncept för utveckling av högpresterande individer, team och organisationer som vi kallar för K2, med tydlig anspelning både på vårt varumärke och på det kända och svårbesegrade berget borta i Himalaya. K2 bygger engagemang i realtid där vi i workshop-format interaktivt jobbar i enkla övningar för att skapa en bestående team- och individutveckling och en hållbar kulturförflyttning. K2 bidrar till ökad samsyn och gemensam målvision, visualiserar de prioriterade utvecklingsbehoven och bidrar till leverans mot mål. Men mest av allt bidrar K2 till ett mänskligt och modigt ledarskap och självledarskap där coachning på individ- och teamnivå skapar en hållbar utveckling av organisationens förmåga.

Vikten av det mänskliga – Synen på människan är en central och unik del i alla organisationskulturer, frågan blir ju sedan vilken människosyn man de facto ger/vill ge uttryck för. För oss går inte vägen till kulturella förflyttningar i verksamheten via lanseringar av uppförandekoder eller genomförandet av färdigdesignade kulturprogram eller införande av ledningssystem. Kulturtransformeringar blir istället långsiktigt hållbara först när människan i verksamheten fullt ut engageras i den kulturella förflyttningen. Med det följer att nivån på engagemang står i relation till hur väl man lyckats engagera och med det inkludera det mänskliga.

/Mats Ekdahl, medarbetare på C2 Management

PS Hör gärna av er om ni vill veta mer DS