Mer framgång i kvalitetsarbetet – ökat fokus på människan

 Hans Korduner – Praktikfall #7 Riksforum

Jag var och lyssnade på Hans Korduner på ett frukostseminarium 25 oktober och passade på att göra en intervju om hans erfarenheter av framgångsrik verksamhetsutveckling. Hans Korduner är en av föreläsarna på Riksforum Förslag och Förbättringar, torsdagen 16 november.

Hans Korduner har arbetat med verksamhetsutveckling som bl a kvalitetschef och sedan 30 år hjälper han företag att bli mer framgångsrika genom att coacha människor och lära ut olika coaching metodiker. Med mer än 7000 coaching timmar har Hans en stor erfarenhet av hur människan reagerar och beter sig i olika situationer.

Allt började med en resa till Japan på 80-talet. Hans fick höra av japanerna att för att kvalitetsarbetet ska fungera behöver man utveckla människorna. En människa måste komma till sin rätt. Människan ska vara huvudfokus och då blir det mer resultat. Det går inte att ensidigt fokusera på resultatet.

Hans berättade att det inte räcker att sätta mål, mäta och arbeta med olika verktyg, utan man måste också utveckla människornas självbild. Ett bekymmer med oss människor är att vi har en skev uppfattning om oss själva, vilket Hans uttrycker som att vi har en ”felkalibrerad ” självbild. Ofta är vi bättre eller mycket bättre än vad vi tror.

Ett annat problem är att allt omkring oss uppfattar vi på olika sätt. Hans talar om att det kommer olika  ”tennisbollar” mot oss. Tennisbollarna symboliserar begrepp t.ex. mål, mäta, resultat, handlingsplaner  osv och när vi hör dem så får vi olika positiva eller negativa tankar. Orsaken till dessa tankar, berättar Hans Korduner, är vår hjärna, vårt sätt att tänka och känna. Det är därför det inte räcker med att förändra yttre omständigheter utan man måste också utveckla sig som människa  och hur man tar emot intrycken.

Hans berättar att så länge observatören – den instans i oss själva som hör våra inre tankar, inte är upptäckt och etablerad i sinnet, är man fast i den man är.

När man väl börjar observera sig själv är räddningen att du inte är antingen eller, utan du är både och. Man har en dualitet . Det du är sämre på finns det också en motsats till, dvs något du är bra på. Om du observerar något du är mycket bra på, så kommer du också hitta att det finns en motsats du är sämre på. Det blir som ett mynt med två sidor, ett personlighetsmynt. Du måste observera dig själv och hitta dina dualiteter. Nästa steg är att utveckla sina personlighetsmynt. Vilka sidor vill du utveckla och vara oftare?

Hans berättar att varje människa måste göra sin egen utvecklingsresa. Det är ofta ingen idé att berätta för någon annan vad den personen behöver utveckla. Man måste observera sig själv. Är man chef eller ansvarig för verksamhetsutvecklingen behöver man utveckla sig själv – och dessutom hjälpa andra igång att göra motsvarande resa.

Jag ser fram emot att lyssna på Hans Korduner på Riksforum. Hoppas vi ses där.

Lars Nilsson C2 Management